Tiešā skata režīmā var ierakstīt arī video.

 1. Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz 1 (video tiešā skata režīms).

  Tiešā skata atlasītājs

 2. Nospiediet a pogu.

  Spogulis tiks pacelts, un kameras ekrānā tiks parādīts caur objektīvu redzamais skats, kas būs izmainīts atbilstoši ekspozīcijas efektiem. Objekts vairs nebūs redzams skatu meklētājā.

  a poga

  0 ikona

  0 ikona (0 Tiešā skata displejs) norāda, ka video nevar ierakstīt.

  Baltā balanss

  Baltā balansu var iestatīt jebkurā laikā, nospiežot U pogu un grozot grozāmo komandu pārslēgu (0 Baltā balansa opcijas).

 3. Izvēlieties fokusa režīmu (0 Fokusa režīma izvēlēšanās).

 4. Izvēlieties AF apgabala režīmu (0 AF apgabala režīma izvēlēšanās).

  Punktveida AF

  Punktveida AF nav pieejams video režīmā.

 5. Fokusējiet.

  Lai fokusētu kameru, kadrējiet sākuma uzņēmumu un nospiediet AF-ON pogu. Ņemiet vērā, ka objektu skaits, ko var noteikt sejas prioritātes AF funkcija, video ierakstīšanas laikā samazinās.

  AF-ON poga

  Fokusēšana

  Fokusu var regulēt, arī nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu pirms ierakstīšanas uzsākšanas, vai arī jūs varat fokusēt manuāli, kā aprakstīts sadaļā „Manuālais fokuss” (0 Manuālais fokuss).

 6. Sāciet ierakstīšanu.

  Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ekrānā tiek parādīts ieraksta indikators un ierakstam pieejamais laiks. Ekspozīciju var fiksēt, nospiežot apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu (0 Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators), vai arī mainīt ±3 EV robežās, izmantojot ekspozīcijas kompensācijas funkciju (0 Ekspozīcijas kompensācija); punkta mērīšana nav pieejama. Autofokusa režīmā kameru var fokusēt no jauna, nospiežot AF-ON pogu vai pieskaroties objektam ekrānā.

  Video ierakstīšanas poga

  Ieraksta indikators

  Atlikušais laiks

  Audio

  Kamera var ierakstīt gan video, gan skaņu; ieraksta laikā neaizsedziet kameras priekšpusē esošo mikrofonu. Ņemiet vērā, ka iebūvētais mikrofons var ierakstīt skaņas, ko kamera vai objektīvs rada autofokusēšanas, vibrācijas samazināšanas un apertūras atvēruma mainīšanas procesu laikā.

 7. Beidziet ierakstīšanu.

  Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ierakstīšana beigsies automātiski, kad būs sasniegts maksimālais garums vai būs pilna atmiņas karte (ņemiet vērā, ka atkarībā no atmiņas kartes datu ierakstīšanas ātruma uzņemšana var beigties, vēl pirms ir sasniegts maksimālais garums).

 8. Izejiet no tiešā skata režīma.

  Lai izietu no tiešā skata režīma, nospiediet a pogu.

Ekspozīcijas režīms

Video režīmā var regulēt šādus ekspozīcijas iestatījumus:

  Apertūras atvērums Aizvara ātrums ISO jutība
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Ekspozīcija režīmam S ir tāda pati kā režīmam P.

ISO jutības augšējo ierobežojumu var atlasīt, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes opciju ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) (0 ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)).

Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta vienumu secībai ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) vai vienumam ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms)), augšējais ierobežojums, ja video uzņemšanas izvēlnes vienumam Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), ir ISO 25600.

Ja, izpildot video uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO control (mode M) (Automātiska ISO vadība (M režīms)), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), ISO jutības augšējo ierobežojumu var atlasīt, izmantojot opciju Maximum sensitivity (Maksimālā jutība).

Ekspozīcijas režīmā M aizvara ātrumu var iestatīt robežās no 1/25 s līdz 1/8000 s (lēnākais pieejamais aizvara ātrums mainās atkarībā no kadru uzņemšanas ātruma; 0 Kadra izmērs, kadru uzņemšanas ātrums un video kvalitāte). Pārējos ekspozīcijas režīmos aizvara ātrums tiek regulēts automātiski. Ja objekts režīmos P un S ir pāreksponēts vai eksponēts nepietiekami, pārtrauciet tiešā skata režīmu un palaidiet tiešā skata režīmu vēlreiz, vai arī atlasiet ekspozīciju A un noregulējiet apertūras atvērumu.

Indeksi

Ja opcija Index marking (Indeksu atzīmēšana) ir piešķirta vadības elementam, izmantojot pielāgoto iestatījumu g1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire); 0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)), ierakstīšanas laikā varat nospiest atlasīto vadības pogu, lai pievienotu indeksu atzīmes, kuras var izmantot, lai rediģēšanas un atskaņošanas laikā atrastu kadrus (0 Video skatīšana). Katram videoierakstam var pievienot līdz 20 indeksiem.

Indekss

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

i pogas lietošana

Tālāk norādītajām opcijām var piekļūt, video režīmā nospiežot i pogu. Izmantojiet skārienekrānu vai pārvietojieties pa izvēlni, izmantojot kursortaustiņu un J pogu, nospiežot 1 vai 3, lai iezīmētu vienumus, nospiežot 2, lai skatītu opcijas, un nospiežot J, lai atlasītu iezīmēto opciju un atgrieztos i pogas izvēlnē. Lai izietu uz uzņemšanas režīmu, vēlreiz nospiediet i pogu.

i poga

Ārējā mikrofona lietošana

Video skaņas ierakstīšanai var izmantot papildu stereomikrofonu ME-1 vai bezvadu mikrofonu ME-W1 (0 Citi piederumi).

Austiņas

Var izmantot arī trešo pušu austiņas. Ņemiet vērā, ka augsts skaņas līmenis var radīt lielu skaļumu; tam jāpievērš īpaša uzmanība, ja tiek izmantotas austiņas.

Image area (Attēla apgabals): video apcirpšanas izvēlēšanās

Attēla apgabalu var izvēlēties, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Image area (Attēla apgabals) > Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu). Atlasiet opciju FX, lai uzņemtu video tā sauktajā FX video formātā, vai opciju DX, lai uzņemtu DX video formātā. Tālāk ir parādītas abu formātu atšķirības.

FX   DX

Ierakstīto apgabalu izmēri ir aptuveni 35,9 × 20,2 mm (FX video formāts) un 23,5 × 13,2 mm (DX video formāts). Video, kas uzņemti ar DX formāta objektīvu un video uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts) (0 Automātiskā apcirpšanas atlasīšana), tiek ierakstīti DX video formātā tāpat kā visi pārējie video (neatkarīgi no izmantotā objektīva vai vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) atlasītās opcijas) ar kadra izmēru 1920 × 1080 (lēna atsk.). Elektroniskās vibrāciju samazināšanas sistēmas iespējošana, atlasot i pogas izvēlnes vienumam Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) iestatījumu On (Ieslēgts), samazina apcirpšanas izmēru, nedaudz palielinot saredzamo fokusa garumu.

Kadra izmērs, kadru uzņemšanas ātrums un video kvalitāte

Video uzņemšanas izvēlnes opciju Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) izmanto, lai izvēlētos video kadra izmēru (pikseļos) un kadru uzņemšanas ātrumu. Vienumam Movie quality (Video kvalitāte) var izvēlēties no divām opcijām: augsta un normāla kvalitāte. Šīs opcijas nosaka maksimālo bitu pārraides ātrumu, kā parādīts nākamajā tabulā.

Opcija 1 Maksimālais bitu ātrums (Mb/s)
( augsta kvalitāte/Normāla)
Maksimālais garums
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min. 59 s 3
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p 24/12
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
A 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 30p ×4 (lēna atskaņošana))
4
36

Ierakstīšana: 3 min.

Atskaņošana: 12 min.

B 1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 25p ×4 (lēna atskaņošana))
4
C 1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920 × 1080; 24p ×5 (lēna atskaņošana))
4
29

Ierakstīšana: 3 min.

Atskaņošana: 15 min.

Faktiskais kadru uzņemšanas ātrums vērtībām, kas norādītas kā 30p, ir 29,97 kadri/s, vērtībām, kas norādītas kā 24p — 23,976 kadri/s, bet vērtībām, kas norādītas kā 60p — 59,94 kadri/s.

Ja ir atlasīta šī opcija, video kvalitāte tiek fiksēta uz „augsta”.

Katrs video tiks ierakstīts līdz 8 failos; katra faila izmērs ir līdz 4 GB. Failu skaits un katra faila garums mainīsies atkarībā no opcijām, kas atlasītas vienumiem Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) un Movie quality (Video kvalitāte).

Skatīt sadaļu „Lēnas atskaņošanas video” (0 Lēnas atskaņošanas video).

Lēnas atskaņošanas video

Lai ierakstītu lēnas atskaņošanas video bez skaņas, video uzņemšanas izvēlnes vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) atlasiet opciju 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.)), 1920×1080; 25p ×4 (slow-mo) (1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.)) vai 1920×1080; 24p ×5 (slow-mo) (1920×1080; 24p ×5 (lēna atsk.)). Video, kas ir ierakstīti ar 4 vai 5 reizes lielāku ātrumu nekā nominālais ātrums, tiek atskaņoti ar nominālo ātrumu, tādējādi radot lēnas atskaņošanas efektu; piemēram, video, kas uzņemti, esot atlasītai opcijai 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.)), tiks ierakstīti ar ātrumu aptuveni 120 kadri/s (120p) un atskaņoti ar ātrumu aptuveni 30 kadri/s (30p).

Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums Kadru uzņemšanas ātrums *
Ierakstīts ar Atskaņo ar
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.))
120p 30p
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.))
100p 25p
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.))
120p 24p

Faktiskais kadru uzņemšanas ātrums vērtībām, kas norādītas kā 120p, ir 119,88 kadri/s, vērtībām, kas norādītas kā 30p — 29,97 kadri/s, bet vērtībām, kas norādītas kā 24p — 23,976 kadri/s.

Lēnas atskaņošanas video

Ja ir atlasīta lēnas atskaņošanas opcija, kvalitāte tiek fiksēta kā „normāla”, bet attēla apgabals tiek fiksēts kā DX neatkarīgi no izmantotā objektīva vai opcijas, kas atlasīta video uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) (0 Image area (Attēla apgabals)). Video, kas uzņemti, izmantojot sejas prioritātes AF, punktveida AF vai ar AF apgabala režīmam atlasītu objekta paredzēšanas AF (0 AF apgabala režīma izvēlēšanās), tiek ierakstīti, izmantojot plata apgabala AF.

Tiešā skata displejs

Informācijas displejs

Lai ekrānā slēptu vai parādītu indikatorus, nospiediet R pogu.

Virtuālais redzesloks (0 Virtual horizon (Virtuālais redzesloks))   Informācija ieslēgta   Informācija izslēgta

  Histogramma   Kadrēšanas rāmji  

Atpakaļskaitīšanas displejs

30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izbeigšanas tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris (0 Tiešā skata displejs). Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem taimeris var tikt parādīts uzreiz pēc video ierakstīšanas režīma ieslēgšanas. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no ierakstam pieejamā laika, beidzoties taimerī iestatītajam laikam, tiešā skata režīms tiks izbeigts automātiski.

Iestatījumu pielāgošana video ierakstīšanas laikā

Ierakstīšanas laikā nevar regulēt austiņu skaļumu. Ja pašlaik atlasītā opcija nav I (mikrofons izslēgts), kamēr notiek ierakstīšana, mikrofona jutību var mainīt uz jebkuru iestatījumu, izņemot I.

Fotogrāfiju uzņemšana video režīmā

Lai fotogrāfijas uzņemtu video režīmā (tiešā skata vai video ierakstīšanas režīmā), atlasiet pielāgotajam iestatījumam g1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) iestatījumu Take photos (Uzņemt fotogrāfijas) (0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)). Fotogrāfijas ar izmēru attiecību 16 : 9 var uzņemt jebkurā laikā, nospiežot līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ja video ierakstīšana ir procesā, ierakstīšana tiks izbeigta un tiks saglabāts līdz attiecīgajam punktam ierakstītais videoieraksts.

Fotogrāfijas tiek ierakstītas formātā, kas atlasīts fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) (0 Attēla kvalitāte). Informāciju par attēla izmēru skatiet sadaļā „Attēla izmērs” (0 Attēla izmērs). Ņemiet vērā, ka fotogrāfiju ekspozīciju nav iespējams priekšskatīt, ja tiešā skata atlasītājs ir pagriezts uz 1; ieteicams izmantot režīmu P, S vai A, taču pareizus rezultātus var panākt režīmā M, priekšskatot ekspozīciju, tiešā skata atlasītājam esot pagrieztam uz C.

Image size (Attēla izmērs)

Video režīmā uzņemto fotogrāfiju izmērs mainās atkarībā no attēla apgabala (0 Image area (Attēla apgabals)) un opcijas, kas atlasīta fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Image size (Attēla izmērs) (0 Attēla izmērs).

Attēla apgabals Attēla izmērs Izmērs (pikseļi)
FX Large (Liels) 8256 × 4640
Medium (Vidējs) 6192 × 3480
Small (Mazs) 4128 × 2320
DX Large (Liels) 5408 × 3040
Medium (Vidējs) 4048 × 2272
Small (Mazs) 2704 × 1520

Video ierakstīšana

Video tiek ierakstīts ar sRGB krāstelpu. Uzņemot fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā vai kustībā esošus objektus, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts lielā ātrumā pārvietojas kadrā pa horizontālo plakni, ekrānā un galīgajā video materiālā var būt redzama mirgošana, joslas vai izkropļojumi (informāciju par mirgoņas un joslu veidošanās samazināšanu skatiet sadaļā par video uzņemšanas izvēlnes vienumu Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana), 0 Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)). Mirgoņa var parādīties arī tad, ja tiek izmantots elektriski pielāgojams apertūras atvērums. Var parādīties arī robainas malas, neīstas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Ja objekts tiek īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu spilgtu momentānas gaismas avotu, atsevišķos kadra apgabalos var parādīties spilgti apgabali vai joslas ar uzplaiksnījuma un cita saraustīta apgaismojuma pazīmēm. Ierakstot video, izvairieties vērst kameru pret sauli un citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās shēmas bojājumu cēlonis. Ņemiet vērā, ka trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai svītras) un negaidītas krāsas var parādīties, ja video režīmā tiek tuvināts caur objektīvu redzamais skats (0 Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums).

Nevar izmantot zibspuldzes apgaismojumu.

Ierakstīšana beidzas automātiski, ja tiek noņemts objektīvs, vai arī, ja tiešā skata atlasītājs tiek pagriezts uz jaunu iestatījumu.

Bezvadu tālvadības ierīces un tālvadības pults vadi

Ja pielāgotajam iestatījumam g1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) ir atlasīta opcija Record movies (Ierakstīt video) (0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)), papildu bezvadu tālvadības ierīču un tālvadības pults vadu aizvara atbrīvošanas pogu (0 Citi piederumi) var nospiest līdz pusei, lai aktivizētu tiešā skata režīmu, vai nospiest līdz galam, lai uzsāktu vai izbeigtu video ierakstīšanu.