Kamera atbalsta šādus zibspuldzes režīmus:

Ja zibspuldze neatbalsta sarkano acu efekta samazināšanu, mirgo Y ikona.

Sarkano acu efekta samazināšana ar lēno sinhronizāciju ir pieejama tikai ekspozīcijas režīmos P un A. Režīmos S un M sarkano acu efekta samazināšana ar lēno sinhronizāciju kļūst par sarkano acu efekta samazināšanas funkciju.

Pieejama tikai ekspozīcijas režīmos P un A. Režīmos S un M lēnā sinhronizācija kļūst par priekšējā aizkara sinhronizāciju.

Ekspozīcijas režīmos P un A, ja ir atbrīvota W (M) poga, zibspuldzes sinhronizācijas režīms tiks iestatīts uz lēno aizmugurējā aizkara sinhronizāciju.

Zibspuldzes režīma izvēlēšanās

Lai izvēlētos zibspuldzes režīmu, nospiediet W (M) pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts vēlamais zibspuldzes režīms:

W (M) poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Studijas zibspuldžu sistēmas

Aizmugurējā aizkara sinhronizāciju nevar izmantot kopā ar studijas zibspuldžu sistēmām, jo nav iespējams panākt pareizu sinhronizāciju.