Atlasiet tālāk norādītos aizvara ātrumus ilgstošām ekspozīcijām, lai uzņemtu kustībā esošas gaismas, zvaigznes, naksnīgu pilsētu vai salūtu.

 • Spuldzīte (A): aizvars paliek atvērts, kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Lai nepieļautu attēla izplūšanu, izmantojiet trijkāji, papildu bezvadu tālvadības ierīci vai tālvadības pults vadu (0 Citi piederumi).
 • Laiks (%): palaidiet ekspozīciju, izmantojot kameras aizvara atbrīvošanas pogu, papildu tālvadības pults vadu vai bezvadu tālvadības ierīci. Aizvars paliek atvērts, līdz poga tiek nospiesta otrreiz.

Aizvara ātrums: A (35 sekunžu ekspozīcija)
Aperture: f/25

 1. Sagatavojiet kameru.

  Uzstādiet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas, horizontālas virsmas.

  Ilga ekspozīcija

  Aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru, lai neļautu gaismai, kas ieplūst caur skatu meklētāju, ietekmēt fotogrāfiju uzņemšanu (0 Aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru). Lai nepieļautu strāvas padeves pārtraukumus laikā, kad ir atvērts aizvars, Nikon iesaka izmantot pilnībā uzlādētu akumulatoru vai papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju. Ņemiet vērā, ka, uzņemot ilgas ekspozīcijas, var parādīties trokšņi (spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai aizmiglojums). Spilgtu punktu un aizmiglojuma parādīšanos var samazināt, izvēloties fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Long exposure NR (Ilgu ekspozīciju trokšņu samazināšana) iestatījumu On (Ieslēgts) (0 Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)).

 2. Atlasiet ekspozīcijas režīmu M.

  Nospiediet I pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts M.

  I poga

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

 3. Izvēlieties aizvara ātrumu.

  Kamēr ekspozīcijas mērītāji ir ieslēgti, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos aizvara ātrumu „spuldzīte” (A) vai „laiks” (%). Ja ir atlasīts iestatījums „spuldzīte” (A) vai „laiks” (%), ekspozīcijas indikatori netiek parādīti.

  Spuldzīte

  Laiks

 4. Atveriet aizvaru.

  Spuldzīte: kad kamera ir nofokusēta, nospiediet līdz galam kameras, papildu tālvadības pults vada vai bezvadu tālvadības ierīces aizvara atbrīvošanas pogu. Turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu, līdz ekspozīcija ir pabeigta.

  Laiks: Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.

 5. Aizveriet aizvaru.

  Spuldzīte: noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.

  Laiks: Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.