Mērīšana nosaka, kā kamera iestata ekspozīciju. Pieejamas šādas opcijas:

Lai izvēlētos mērīšanas opciju, nospiediet Y pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā un vadības panelī ir redzams vajadzīgais iestatījums.

Y poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Vadības panelis

Skatu meklētājs

Objektīva bez centrālā procesora dati

Objektīva bez centrālā procesora fokusa garuma un maksimālā apertūras atvēruma norādīšana, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 Objektīvi bez centrālā procesora), ļauj kamerai izmantot krāsu matricas mērīšanu, ja ir atlasīta matrica, un uzlabo centra svērtās mērīšanas un punkta mērīšanas precizitāti. Centra svērtā mērīšana tiks izmantota, ja objektīvam bez centrālā procesora ir atlasīta gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana, vai arī, ja matricas mērīšana ir atlasīta objektīvam bez centrālā procesora, kura dati nav norādīti. Ņemiet vērā, ka, uzņemot ar noteiktiem centrālā procesora objektīviem, centra svērto mērīšanu var izmantot arī tad, ja ir atlasīta gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana (AI-P NIKKOR objektīvi un AF objektīvi, izņemot G, E un D tipa objektīvus; 0 G, E un D tipa objektīvu ar centrālo procesoru atpazīšana).

Skatīt arī

Papildu informāciju par: