Objektīvus bez centrālā procesora var izmantot ekspozīcijas režīmos A un M, iestatot apertūras atvērumu ar objektīva apertūras gredzenu. Norādot objektīva datus (objektīva fokusa garumu un maksimālo apertūras atvērumu), lietotājam kļūst pieejamas šādas centrālā procesora objektīvu funkcijas.

Ja ir zināms objektīva fokusa garums:

 • automātisko tālummaiņu var izmantot kopā ar papildu zibspuldzēm;
 • objektīva fokusa garums tiek parādīts (ar zvaigznīti) fotogrāfijas atskaņošanas informācijas displejā.

Ja ir zināms objektīva maksimālais apertūras atvērums:

 • vadības panelī un skatu meklētājā tiek parādīta apertūras atvēruma vērtība;
 • ja zibspuldze atbalsta qA (automātiska apertūras atvēruma) režīmu, zibspuldzes līmenis tiek noregulēts atbilstoši apertūras atvēruma izmaiņām;
 • apertūras atvērums tiek norādīts (ar zvaigznīti) atskaņošanas fotogrāfijas informācijas displejā.

Objektīva fokusa garuma un maksimālā apertūras atvēruma norādīšana:

 • aktivizē krāsu matricas mērīšanu (ievērojiet, ka var būt nepieciešams izmantot centra svērto vai punkta mērīšanu, lai iegūtu precīzus rezultātus ar dažiem objektīviem, tostarp Reflex-NIKKOR objektīviem);
 • uzlabo centra svērtās un punkta mērīšanas, kā arī vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldzes digitālajai vienobjektīva spoguļkamerai precizitāti.

Lai ievadītu vai rediģētu objektīva bez centrālā procesora datus:

 1. Atlasiet opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati).

  Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnes vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet objektīva numuru.

  Iezīmējiet opciju Lens number (Objektīva numurs) un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos objektīva numuru.

 3. Ievadiet fokusa garumu un apertūras atvērumu.

  Iezīmējiet opciju Focal length (mm) (Fokusa garums (mm)) vai Maximum aperture (Maksimālais apertūras atvērums) un nospiediet 4 vai 2, lai rediģētu iezīmēto vienumu.

 4. Saglabājiet iestatījumus un izejiet.

  Nospiediet J. Norādītais fokusa garums un apertūras atvērums tiks saglabāts pie izvēlētā objektīva numura.

Lai izsauktu objektīva datus, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā procesora:

 1. Piešķiriet objektīva bez centrālā procesora numura atlasi kameras vadības ierīcei.

  Piešķiriet opciju Choose non-CPU lens number (Izvēlēties objektīva bez centrālā procesora numuru) vadības ierīcei, izmantojot pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).

 2. Izmantojiet atlasīto vadības elementu, lai izvēlētos objektīva numuru.

  Nospiediet izvēlēto vadības elementu un groziet galveno vai apakškomandu grozāmo pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts vēlamais objektīva numurs.

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

  Fokusa garums Maksimālais apertūras atvērums

  Objektīva numurs

Nav norādīts fokusa garums

Ja pareizais fokusa garums sarakstā nav norādīts, izvēlieties tuvāko vērtību, kas ir lielāka nekā faktiskais objektīva fokusa garums.

Telepārveidotāji un tālummaiņas objektīvi

Telepārveidotāju maksimālais apertūras atvērums ir telepārveidotāja un objektīva maksimālo apertūras atvērumu kombinācija. Ņemiet vērā, ka tad, ja objektīvs bez centrālā procesora tiek tuvināts vai tālināts, objektīva dati netiek regulēti. Datus par dažādiem fokusa garumiem var ievadīt kā atsevišķus objektīvu numurus, vai arī objektīva datus var rediģēt, lai atspoguļotu objektīva fokusa garuma un maksimālā apertūras atvēruma jaunās vērtības ikreiz, kad tiek pielāgota tālummaiņa.