Lai parādītu fotogrāfiju uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet C (fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes) cilni.

G poga

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).