Šajā sadaļā ir uzskaitīti indikatori un kļūdu ziņojumi, kas tiek parādīti skatu meklētājā, vadības panelī un ekrānā.

Vadības panelis Skatu meklētājs
B
(mirgo)
B
(mirgo)

Objektīva apertūras gredzens nav iestatīts uz minimālo apertūras atvērumu.

Iestatiet gredzenu uz minimālo apertūras atvērumu (lielākais f skaitlis; 0 Objektīvu tipi).

Vadības panelis Skatu meklētājs
H d

Zems bateriju/akumulatoru līmenis.

Sagatavojiet pilnīgi uzlādētu rezerves akumulatoru (0 Akumulatora uzlādēšana, Akumulatora līmenis).

Vadības panelis Skatu meklētājs
H
(mirgo)
d
(mirgo)

Akumulators ir izlādējies.

Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru (0 Akumulatora uzlādēšana, Akumulatora līmenis, Citi piederumi).

Nevar izmantot akumulatoru.

Sazinieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Uzlādējamais litija jonu akumulators ir ļoti izlādējies, vai arī kamerā vai papildu akumulatorā ar vairākām uzlādes iespējām MB-D18 ir ievietots trešās puses akumulators.

Ja uzlādējams litija jonu akumulators ir izlādējies, nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Augsta akumulatora temperatūra.

Izņemiet akumulatoru un pagaidiet, līdz tas atdziest.

Vadības panelis Skatu meklētājs
F F

Nav pievienots objektīvs, vai arī objektīvs bez centrālā procesora ir pievienots, nenorādot maksimālo apertūras atvērumu. Apertūras atvērums norādīts ar iedaļām no maksimālā apertūras atvēruma.

Ja ir norādīts maksimālais apertūras atvērums, tiks parādīta apertūras atvēruma vērtība (0 Objektīvi bez centrālā procesora).

Vadības panelis Skatu meklētājs
FH
(mirgo)

Kamera nespēj fokusēties, izmantojot autofokusu.

Mainiet kadra kompozīciju vai iestatiet fokusu manuāli (0 „Notēmē un uzņem” fotogrāfiju uzņemšana, Manuālais fokuss).

Vadības panelis Skatu meklētājs
(Mirgo ekspozīcijas indikatori un aizvara ātruma vai apertūras atvēruma displeji)

Objekts ir pārāk spilgts; fotogrāfija būs pāreksponēta.

Objekts ir pārāk tumšs; fotogrāfija būs nepietiekami eksponēta.

Vadības panelis Skatu meklētājs
A
(mirgo)
A
(mirgo)

Ekspozīcijas režīmā S ir atlasīts A.

Mainiet aizvara ātrumu vai izvēlieties manuālo ekspozīcijas režīmu (0 S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms, M: Manuāls).

Vadības panelis Skatu meklētājs
%
(mirgo)
%
(mirgo)

Ekspozīcijas režīmā S ir atlasīts %.

Mainiet aizvara ātrumu vai izvēlieties manuālo ekspozīcijas režīmu (0 S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms, M: Manuāls).

Vadības panelis Skatu meklētājs
1
(mirgo)
k
(mirgo)

Notiek apstrāde.

Pagaidiet, līdz apstrāde ir pabeigta.

Vadības panelis Skatu meklētājs
c
(mirgo)

Ja indikators mirgo vēl 3 s pēc zibspuldzes uzplaiksnīšanas, fotogrāfija var būt nepietiekami eksponēta.

Pārbaudiet fotogrāfiju ekrānā; ja tā ir nepietiekami eksponēta, noregulējiet iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.

Vadības panelis Skatu meklētājs
Y
(zibspuldze)

Kamerai pievienota zibspuldze, kas neatbalsta sarkano acu efekta samazināšanu, un zibspuldzes sinhronizācijas režīms iestatīts uz sarkano acu efekta samazināšanu.

Izmainiet zibspuldzes sinhronizācijas režīmu vai izmantojiet zibspuldzi, kas atbalsta sarkano acu efekta samazināšanas funkciju (0 Zibspuldzes režīma izvēlēšanās, CLS saderīgās zibspuldzes).

Vadības panelis Skatu meklētājs
n
(zibspuldze)
j
(zibspuldze)

Nepietiek atmiņas, lai ierakstītu turpmākās fotogrāfijas ar pašreizējiem iestatījumiem, vai arī kamerai beigušies failu vai mapju numuri.

Vadības panelis Skatu meklētājs
O
(zibspuldze)
O
(zibspuldze)

Kameras darbības traucējumi.

Atbrīvojiet aizvaru. Ja kļūda atkārtojas vai parādās regulāri, konsultējieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Ekrāns Vadības panelis
No memory card. (Nav atmiņas kartes.) S

Kamera neatrod atmiņas karti.

Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai karte ir ievietota pareizi (0 Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti).

Ekrāns Vadības panelis
Cannot access this memory card.
Insert another card. (Nevar piekļūt šai atmiņas kartei. Ievietojiet citu atmiņas karti.)
W, R
(zibspuldze)

Atmiņas kartes piekļuves kļūda.

  • Izmantojiet Nikon apstiprinātu karti (0 Apstiprinātās atmiņas kartes).
  • Ja pēc tam, kad karte ir atkārtoti izņemta un ievietota atpakaļ, kļūda atkārtojas, karte, iespējams, ir bojāta. Sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Nevar izveidot jaunu mapi.

Pārkopējiet svarīgos attēlus datorā vai citā ierīcē un izdzēsiet failus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti (0 Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti, Fotogrāfiju izdzēšana, Apstiprinātās atmiņas kartes).

Ekrāns Vadības panelis
m W, O
(zibspuldze)

Kamera nespēj kontrolēt Eye-Fi karti.

  • Pārbaudiet, vai nav novecojusi Eye-Fi kartes aparātprogrammatūra.
  • Kopējiet Eye-Fi esošos failus datorā vai citā ierīcē un formatējiet karti, vai arī ievietojiet jaunu karti.
Ekrāns Vadības panelis
Memory card is locked. Slide lock to “write” position. (Atmiņas karte ir bloķēta. Pārbīdiet pārslēgu stāvoklī „rakstīt”.) W, X
(zibspuldze)

Atmiņas karte ir bloķēta (aizsargāta pret ierakstīšanu).

Pārbīdiet kartes ieraksta aizsardzības pārslēgu stāvoklī „rakstīt” (0 Rakstīšanas aizsardzības slēdzis).

Ekrāns Vadības panelis
Not available if Eye-Fi card is locked. (Nav pieejams, ja Eye-Fi karte ir bloķēta.) W, O
(zibspuldze)

Eye-Fi karte ir bloķēta (aizsargāta pret ierakstīšanu).

Pārbīdiet kartes ieraksta aizsardzības pārslēgu stāvoklī „rakstīt” (0 Rakstīšanas aizsardzības slēdzis).

Ekrāns Vadības panelis
This card is not formatted. Format the card. (Šī karte nav formatēta. Formatējiet karti.) [C]
(zibspuldze)

Atmiņas karte nav formatēta, lai to varētu izmantot kamerā.

Formatējiet atmiņas karti vai ievietojiet jaunu atmiņas karti (0 Format memory card (Formatēt atmiņas karti), Apstiprinātās atmiņas kartes).

Ekrāns Vadības panelis
Unable to start live view. Please wait. (Nevar palaist tiešā skata režīmu. Lūdzu, gaidiet.)

Augsta kameras iekšējā temperatūra.

Pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas, iekams atsākt fotogrāfiju uzņemšanu tiešā skata režīmā vai atsākt video ierakstīšanu.

Ekrāns Vadības panelis
Folder contains no images. (Mapē nav attēlu.)

Atmiņas kartē vai mapē(s) nav atskaņošanai atlasītu attēlu.

Izvēlnē Playback folder (Atskaņošanas mape) atlasiet mapi, kurā ir attēli, vai ievietojiet atmiņas karti, kurā ir attēli (0 Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti, Playback folder (Atskaņošanas mape)).

Ekrāns Vadības panelis
All images are hidden. (Visi attēli ir paslēpti.)

Visas fotogrāfijas pašreizējā mapē ir paslēptas.

Nevar atskaņot attēlus, līdz tiek atlasīta cita mape vai izmantota opcija Hide image (Paslēpt attēlu), lai ļautu parādīt vismaz vienu attēlu (0 Hide image (Slēpt attēlu)).

Ekrāns Vadības panelis
Cannot display this file. (Nevar parādīt šo failu.)

Fails ir izveidots vai pārveidots, izmantojot datoru vai cita ražotāja kameru, vai arī ir bojāts.

Failu nevar atskaņot kamerā.

Ekrāns Vadības panelis
Cannot select this file. (Nevar atlasīt šo failu.)

Atlasīto attēlu nevar retušēt.

Attēlus, kas izveidoti ar citām ierīcēm, nevar retušēt.

Ekrāns Vadības panelis
This movie cannot be edited. (Šo video nevar rediģēt.)

Atlasīto video nevar rediģēt.

  • Attēlus, kas izveidoti ar citām ierīcēm, nevar rediģēt.
  • Video jābūt vismaz divas sekundes garam (0 Video apgriešana).
Ekrāns Vadības panelis
Pārbaudiet printeri.

Printera kļūda.

Pārbaudiet printeri. Lai atsāktu, atlasiet opciju Continue (Turpināt) (ja pieejama) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.

Ekrāns Vadības panelis
Check paper. (Pārbaudiet papīru.)

Printerī ievietotais papīrs neatbilst atlasītajam izmēram.

Ievietojiet atbilstoša izmēra papīru un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.

Ekrāns Vadības panelis
Paper jam. (Papīrs ir iesprūdis.)

Papīrs ir iestrēdzis printerī.

Izņemiet iestrēgušo papīru un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.

Ekrāns Vadības panelis
Out of paper. (Beidzies papīrs.)

Printerī beidzies papīrs.

Ievietojiet atlasītā izmēra papīru un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.

Ekrāns Vadības panelis
Check ink supply. (Pārbaudiet krāsas padevi.)

Krāsas kļūda.

Pārbaudiet krāsu. Lai atsāktu, atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.

Ekrāns Vadības panelis
Out of ink. (Beigusies krāsa.)

Printerī beigusies krāsa.

Nomainiet kasetni un atlasiet Continue (Turpināt) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.