Pieskarieties ekrānam, lai fokusētu, un paceliet pirkstu, lai uzņemtu fotogrāfiju.

Pieskarieties ilustrācijā parādītajai ikonai, lai izvēlētos darbību, kas tiks veikta, kad uzņemšanas režīmā pieskarsieties ekrānam. Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:

Informāciju par skāriena fotogrāfiju uzņemšanu skatiet sadaļā „Autofokuss” (0 Autofokuss).

Attēlu uzņemšana, izmantojot skāriena uzņemšanas opcijas

Aizvara atbrīvošanas pogu var izmantot fokusēšanai un attēlu uzņemšanai arī tad, ja parādīta W ikona, kas norāda, ka ir iespējots skārienaizvars. Izmantojiet aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu fotogrāfijas nepārtrauktas uzņemšanas režīmā (0 Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās) un video uzņemšanas laikā. Skāriena uzņemšanas opcijas var izmantot tikai, lai attēlus uzņemtu pa vienam nepārtrauktās uzņemšanas režīmā, un tās nevar izmantot fotogrāfiju uzņemšanai video ierakstīšanas laikā.

Skārienekrānu nevar izmantot fokusa punkta pozicionēšanai, ja fokusa atlases fiksators ir stāvoklī L (bloķēts) (0 Fokusa punkta atlasīšana), tomēr to joprojām var izmantot objekta atlasīšanai, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts sejas prioritātes AF (0 AF apgabala režīma izvēlēšanās).

Automātiskā taimera režīmā (0 Automātiskā taimera režīms (E)), pieskaroties ekrānam, fokuss fiksējas uz atlasītā objekta un, noņemot pirkstu no ekrāna, tiek palaists taimeris. Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, aizvars tiek atbrīvots pēc aptuveni 10 s no taimera palaišanas brīža; aizturi un uzņēmumu skaitu var mainīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris), 0 Self-timer (Automātiskais taimeris)). Ja vienumam Number of shots (Uzņēmumu skaits) atlasītā opcija ir lielāka par 1, kamera automātiski uzņems attēlus citu pēc cita, līdz būs ierakstīts atlasītais uzņēmumu skaits.

Uzņemšana tiešā skata režīmā

Lai neļautu gaismai, kas iekļūst caur skatu meklētāju, mijiedarboties ar fotogrāfijām vai ekspozīciju, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru (0 Aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru).

Lai gan ekrānā var parādīties robainas malas, krāsu bārkstis, muarē efekts un spilgti plankumi, vai arī, ja objekts ir īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu spilgtu momentānas gaismas avotu, var parādīties spilgti apgabali vai joslas ar uzplaiksnījuma un cita saraustīta apgaismojuma pazīmēm, tomēr tas neparādīsies galīgajā attēlā. Turklāt kropļojumi var parādīties kustīgiem objektiem, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts lielā ātrumā pārvietojas cauri kadram. Mirgoņu un joslas, kas ekrānā parādās, uzņemot fluorescējoša, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā, var samazināt, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes opciju Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) (0 Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)); tomēr pie noteiktiem aizvara ātrumiem minētie efekti var būt redzami galīgajā fotogrāfijā. Uzņemot tiešā skata režīmā, izvairieties vērst kameru pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās shēmas bojājumu cēlonis.

Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)), gaidstāves aktivizēšanas taimeris uzņemšanas laikā neizslēgsies.

Pīkstieni tiešā skata laikā

Regulējot apertūras atvērumu vai tiešā skata laikā darbinot tiešā skata atlasītāju, var atskanēt pīkstiens.