Informācijas displeja iestatījumus var regulēt, turot nospiestu vienu no tālāk norādītajām pogām un grozot grozāmo komandu pārslēgu:

Baltā balanss

Nospiediet U pogu, lai informācijas displejā regulētu baltā balansa iestatījumus. Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos baltā balansa režīmu, un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos pakārtotu opciju režīmam v (automātiski) vai I (fluorescējošs), krāsu temperatūru (režīms K, „izvēlēties krāsu temperatūru”) vai baltā balansa iepriekšiestatītu vērtību (manuāla iepriekšēja iestatījuma režīms). Izņemot režīmu K („izvēlēties krāsu temperatūru”) un iepriekš iestatītu manuālo režīmu, pārējos režīmos kursortaustiņu var izmantot, lai precīzi ieregulētu baltā balansu pa dzintara (A) – zilās (B) un zaļās (G) – fuksīna (M) krāsu asīm.