Manuālais fokuss ir pieejams objektīviem, kas neatbalsta autofokusu (NIKKOR objektīvi, kas nav AF objektīvi), vai gadījumos, kad automātiskā fokusēšana nesniedz vēlamo rezultātu (0 Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu).

AF objektīvi: iestatiet objektīva fokusa režīmu slēdzi (ja tāds ir) un kameras fokusa režīma atlasītāju uz M.

Fokusa režīma atlasītājs

AF objektīvi

Nelietojiet AF objektīvus ar objektīva fokusa režīmu slēdzi, kas iestatīts uz M, un kameras fokusa režīma atlasītāju, kas iestatīts uz AF. Neievērojot šo brīdinājumu, var sabojāt kameru vai objektīvu. Tas neattiecas uz AF-S un AF-P objektīviem, ko var izmantot M režīmā, neiestatot kameras fokusa režīma atlasītāju uz M.

Objektīvi ar manuālo fokusu: fokusēt manuāli.

Lai fokusētu manuāli, groziet objektīva fokusa gredzenu, līdz attēls skatu meklētāja matētajā laukā kļūst ass. Fotogrāfijas var uzņemt jebkurā laikā, pat ja attēls nav fokusā.

Elektroniskais diapazona meklētājs

Skatu meklētāja fokusa indikatoru var izmantot, lai pārliecinātos, vai objekts atlasītajā fokusa punktā ir fokusā (kā fokusa punktu var atlasīt jebkuru no 55 fokusa punktiem). Kad objekts ir pozicionēts atlasītajā fokusa punktā, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei un pagrieziet objektīva fokusa gredzenu, līdz tiek parādīts fokusa indikators (I). Ņemiet vērā, ka sadaļā „Labu rezultātu iegūšana ar autofokusu” (0 Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu) minētajiem objektiem fokusa indikators dažkārt var tikt parādīts, kad objekts nav fokusā; tādēļ pirms uzņemšanas pārbaudiet fokusu skatu meklētājā. Informāciju par elektroniskā diapazona meklētāja lietošanu ar papildu AF-S/AF-I telepārveidotājiem skatiet sadaļā „AF-S/AF-I telepārveidotāji un pieejamie fokusa punkti” (0 AF-S/AF-I telepārveidotāji un pieejamie fokusa punkti).

AF-P objektīvi

Ja AF-P objektīvi (0 Saderīgie objektīvi) tiek izmantoti manuālā fokusa režīmā, skatu meklētājā mirgos fokusa indikators (tiešā skata režīmā fokusa punkts mirgos ekrānā), brīdinot, ka, turpinot griezt fokusa gredzenu pašreizējā virzienā, objekts nebūs fokusā.

Fokālās plaknes pozicionēšana

Lai noteiktu attālumu no kameras līdz objektam, mēriet to no fokālās plaknes atzīmes (E), kas atrodas uz kameras korpusa. Attālums no objektīva uzstādīšanas atloka līdz fokālajai plaknei ir 46,5 mm.

46,5mm

Fokālās plaknes atzīme