Zibspuldzes kompensāciju var izmantot, lai pielāgotu galvenās zibspuldzes un tālvadības zibspuldžu līmeni robežās no –3 līdz +1 EV ar 1/3 EV soli. Lai izvēlētos zibspuldzes kompensācijas vērtību, nospiediet W (M) pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā vērtība.

W (M) poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

±0 EV (nospiesta W/M poga)

–0,3 EV

+1,0 EV

Ja galvenā vai tālvadības zibspuldze ir iestatīta uz TTL vai qA un zibspuldzes kompensācijas vērtība nav ±0,0, vadības panelī un skatu meklētājā tiks parādīta Y ikona un zibspuldzes kompensācijas pašreizējo vērtību varēs skatīt, nospiežot W (M). Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot zibspuldzes kompensācijai vērtību ±0,0. Izslēdzot kameru, zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta.

Skatīt arī

Papildu informāciju par: