Kameras gaismas jutību var regulēt atbilstoši pieejamajam gaismas daudzumam. Izvēlieties iestatījumus diapazonā no ISO 64 līdz ISO 25600 ar 1/3 EV soli. Īpašās situācijās ir pieejami arī iestatījumi no aptuveni 0,3 līdz 1 EV — jutībai, kas ir zemāka par ISO 64, un 0,3 līdz 2 EV — jutībai, kas lielāka par ISO 25600. Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties lielāku aizvara ātrumu vai mazāku apertūras atvērumu.

ISO jutību var regulēt, nospiežot S (Q) pogu un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī un skatu meklētājā tiek parādīts vajadzīgais iestatījums.

S (Q) poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Vadības panelis

Skatu meklētājs

ISO jutības izvēlne

ISO jutību var pielāgot, arī izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) (0 ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)).

ISO jutība

Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties lielāku aizvara ātrumu vai mazāku apertūras atvērumu, tomēr drīzāk ir iespējams, ka attēlu ietekmēs trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas). Trokšņi ir īpaši iespējami iestatījumiem robežās no Hi 0.3 līdz Hi 2.

Hi 0.3 – Hi 2

Iestatījumi no Hi 0.3 līdz Hi 2 atbilst ISO jutībai 0,3 – 2 EV virs ISO 25600 (ISO 32000 – 102400 ekvivalents).

Lo 0.3 – Lo 1

Iestatījumi robežās no Lo 0.3 līdz Lo 1 atbilst ISO jutībai 0,3 – 1 EV zem ISO 64 (ISO 50–32 ekvivalents). Izmantojiet spilgtā apgaismojumā lielākam apertūras atvērumam. Kontrasts ir mazliet lielāks nekā parasti; vairumā gadījumu ieteicams izmantot ISO jutību ISO 64 vai lielāku.

Skatīt arī

Papildu informāciju par: