Atpakaļskaitīšanas displejs

Atpakaļskaitīšanas displejs tiks parādīts 30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izbeigšanas (ja tiešais skats drīzumā tiks izslēgts, lai aizsargātu iekšējās shēmas, vai arī, ja pielāgotajam iestatījumam c4 — Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana) > Live view (Tiešais skats) iestatītā opcija nav opcija No limit (Bez ierobežojumiem); 0 Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana) — taimeris 5 s pirms ekrāna automātiskās izslēgšanās kļūs sarkans). Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem taimeris var tikt parādīts tūlīt pēc tiešā skata režīma ieslēgšanas.

Informācijas displejs

Lai ekrānā slēptu vai parādītu indikatorus, nospiediet R pogu. Histogramma tiek parādīta tikai ekspozīcijas priekšskatījumā (0 Ekspozīcijas priekšskatījums) vai ja vienumam Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) ir atlasīta opcija On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)) (0 Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas). Negatīvu digitalizētājam nav pieejami virtuālā redzesloka un histogrammu displeji.

Virtuālais redzesloks (0 Virtual horizon (Virtuālais redzesloks))   Informācija ieslēgta   Informācija izslēgta

  Histogramma   Kadrēšanas rāmji