Picture Control atlasīšana

Izvēlieties Picture Control atbilstoši objektam vai sižeta veidam.

 1. Nospiediet L (Z/Q).

  Tiks parādīts Picture Controls saraksts.

  L (Z/Q) poga

 2. Atlasiet Picture Control.

  Iezīmējiet vēlamo Picture Control un nospiediet J.

Pielāgotas Picture Controls

Pielāgotas Picture Controls tiek izveidotas, veicot izmaiņas esošajās Picture Controls, šim nolūkam izmantojot fotogrāfiju vai video uzņemšanas izvēlnes opciju Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) (0 Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control), Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control)). Pielāgotu Picture Control var saglabāt atmiņas kartē, lai to koplietotu citās tā paša modeļa kamerās un ar saderīgu programmatūru.

Picture Control indikators

Nospiežot R pogu, informācijas displejā tiek parādīta pašreizējā Picture Control.

Uzņemšanas izvēlnes

Picture Controls var atlasīt, arī izmantojot fotogrāfiju vai video uzņemšanas izvēlnes opciju Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) (0 Set Picture Control (Iestatīt Picture Control), Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)).

Picture Controls izmainīšana

Esošās iepriekš iestatītās vai pielāgotās Picture Controls (0 Pielāgotas Picture Controls) var mainīt, lai tās pielāgotu sižetam vai lietotāja radošajai iecerei. Izvēlieties līdzsvarotu iestatījumu kombināciju, izmantojot opciju Quick adjust (Ātrā pielāgošana), vai manuāli noregulējiet atsevišķus iestatījumus.

 1. Atlasiet Picture Control.

  Picture Controls sarakstā (0 Picture Control atlasīšana) iezīmējiet vēlamo Picture Control un nospiediet 2.

 2. Pielāgojiet iestatījumus.

  Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību ar 1 vienības soli, vai groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos vērtību ar 0,25 vienību soli (0 Picture Control iestatījumi; pieejamās opcijas mainās atkarībā no atlasītās Picture Control). Atkārtojiet šo darbību, līdz noregulēti visi iestatījumi, vai izvēlieties iepriekš iestatītu iestatījumu kombināciju, iezīmējot opciju Quick adjust (Ātrā pielāgošana) un nospiežot 4 vai 2. Noklusējuma iestatījumus var atjaunot, nospiežot O (Q) pogu.

 3. Nospiediet J.

Sākotnējo Picture Controls izmainīšana

Picture Controls, kam mainīti noklusējuma iestatījumi, izvēlnē Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) tiek norādītas ar zvaigznīti („U”).

Picture Control iestatījumi

Quick adjust (Ātrā pielāgošana)

Slāpējiet vai pastipriniet atlasītās Picture Control efektu (ņemiet vērā, ka tādējādi tiek atiestatīti visi manuālie iestatījumi). Nav pieejama ar pielāgotām Picture Controls (0 Pielāgotas Picture Controls).

Manuāli pielāgojumi

Picture Control „n Automātiski”

Ja vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) ir atlasīta opcija n Auto (Automātiski), iestatījumus var regulēt robežās no A-2 līdz A+2. Grozāmā apakškomandu pārslēga grozīšanai nav nekāda efekta.

„A” (automātiski)

Automātiskas asuma palielināšanas, dzidruma, kontrasta un piesātinājuma rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojuma kadrā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet G, E vai D tipa objektīvu.

Pārslēgšanās starp manuālo un automātisko režīmu

Nospiediet X pogu, lai pārslēgtos turp un atpakaļ starp asuma palielināšanas, dzidruma, kontrasta un piesātinājuma manuālajiem un automātiskajiem (A) iestatījumiem.

Iepriekšējie iestatījumi

Indikators j zem vērtību displeja Picture Control iestatījumu izvēlnē norāda iestatījuma iepriekšējo vērtību. Izmantojiet to kā atsauci, pielāgojot iestatījumus.

Filtru efekti (tikai vienkrāsainiem)

Šīs izvēlnes opcijas vienkrāsainās fotogrāfijās atveido krāsu filtru efektu. Ir pieejami šādi filtru efekti:

Opcija Apraksts
Y Dzeltens Uzlabo kontrastu. Var izmantot, lai samazinātu debesu spilgtumu ainavu uzņēmumos. Oranžais dod lielāku kontrastu nekā dzeltenais; sarkanais dod lielāku kontrastu nekā oranžais.
O Oranžs
R Sarkans
G Zaļš Padara maigākus ādas toņus. Var izmantot portretiem.

Tonēšana (tikai vienkrāsainiem)

Nospiežot 3, ja ir atlasīta opcija Toning (Tonēšana), tiek parādītas piesātinājuma opcijas. Nospiediet 4 vai 2, lai regulētu piesātinājumu. Piesātinājuma kontrole nav pieejama, ja izvēlēta opcija B&W (melnbalts).

Touch controls (Skārienvadība)

Pieskaroties indikatoram, tiek parādīta skārienvadība, ko var izmantot Picture Control iestatījumu regulēšanai.