Uzņemot fotogrāfijas skatu meklētāja režīmā, var nospiest R pogu, lai ekrānā skatītu informācijas displeju, kurā tostarp tiek parādīta informācija par aizvara ātrumu, apertūras atvērumu, atlikušo kadru skaitu un AF apgabala režīmu.

1

Bluetooth savienojuma indikators

Lidojuma režīms

2

Wi-Fi savienojuma indikators

Eye-Fi savienojuma indikators

3 Satelīta signāla indikators
4 Ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšanas indikators
5 Vinjetēšanas kontroles indikators
6 Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole)
7 Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)
8 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
9

Intervāla taimera indikators

Fotografēšanas ar intervāliem indikators

& („nav iestatīts pulkstenis”) indikators

10 „Pīkstiena” indikators
11

Kameras akumulatora indikators

MB-D18 akumulatora un bateriju tipa displejs

MB-D18 bateriju indikators

12 White balance (Baltā balanss)
13 Picture Control indikators
14 Color space (Krāstelpa)
15 Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)
16 Attēla apgabala indikators
17 Aktīvās D-Lighting indikators

18 Zibspuldzes sinhronizācijas indikators
19 Aizvara ātruma fiksēšanas ikona
20 Aizvara ātrums
21 Apertūras atvēruma iedaļas indikators
22

Apertūras atvērums (f skaitlis)

Apertūras atvērums (iedaļu skaits)

23

Ekspozīcijas indikators

Ekspozīcijas kompensācijas displejs

Vairākkadru dublēšanas progresa indikators:

Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana

BB vairākkadru uzņemšana

24 Attēla komentāra indikators
25 Autortiesību informācijas indikators
26 i ikona
27 Elastīgas programmas indikators
28 Ekspozīcijas režīms
29

Pašreizējā kadra vieta vairākkadru uzņemšanas secībā

ADL vairākkadru uzņemšanas apjoms

HDR ekspozīciju starpība

HDR (sēriju) indikators

Kadru skaits (daudzkārtēja ekspozīcija)

Daudzkārtējas ekspozīcijas (sēriju) indikators

30

Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanas indikators

BB vairākkadru uzņemšanas indikators

ADL vairākkadru uzņemšanas indikators

HDR indikators

Daudzkārtējas ekspozīcijas indikators

31 Atbrīvošanas režīms

32

Ekspozīcijas kompensācijas indikators

Ekspozīcijas kompensācijas vērtība

33

Zibspuldzes kompensācijas indikators

Zibspuldzes kompensācijas vērtība

34 Zibspuldzes vērtības fiksēšanas indikators
35 Metering (Mērīšana)
36 Apertūras atvēruma fiksatora ikona
37

ISO sensitivity (ISO jutība)

ISO jutības indikators

Automātiskais ISO jutības indikators

38 „k” (tiek parādīts, ja atmiņas pietiek vairāk nekā 1000 uzņēmumiem)
39

Atlikušo kadru skaits

Manuālā objektīva numurs

40

Attēla kvalitāte

Sekundārā slota funkcija

Attēla izmērs

XQD kartes ikona

SD kartes ikona

41 Autofokusa režīms
42 AF apgabala režīms
43 Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms)
44 Zibspuldzes režīms

Piezīme: visi skaitļi ir aptuveni. Ilustratīvos nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem indikatoriem.

Ekrāna izslēgšana

Lai ekrānā dzēstu uzņemšanas vai zibspuldzes informāciju, nospiediet R pogu vai arī nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ja aptuveni 10 sekundes netiks veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēgsies automātiski. Informāciju par to, kā izvēlēties, cik ilgi ekrāns paliek ieslēgts, iekams izslēgties, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c4 (Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana), 0 Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana)).

& indikators

Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams strāvas avots, kas tiek uzlādēts pēc vajadzības, kad ir ievietots galvenais akumulators vai kamera tiek darbināta, izmantojot papildu barošanas savienotāju un maiņstrāvas adapteri. Divu dienu uzlāde būs pietiekama, lai pulksteni darbinātu apmēram trīs mēnešus. Ja informācijas panelī mirgo & ikona, tas nozīmē, ka pulkstenis ir atiestatīts un kopā ar jaunajām fotogrāfijām ierakstītā datuma un laika informācija nebūs pareiza. Iestatiet pulkstenim pareizu laiku un datumu, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Time zone and date (Laika josla un datums) > Date and time (Datums un laiks) (0 Time zone and date (Laika josla un datums)).

Skatīt arī

Informāciju par teksta krāsas mainīšanu informācijas displejā skatiet sadaļā B > Information display (Informācijas displejs) (0 Information display (Informācijas displejs)).