Kamera D850 atbalsta tālāk norādītās attēla kvalitātes opcijas.

Attēlu kvalitāti iestata, nospiežot pogu T un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts vajadzīgais iestatījums.

T poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

JPEG kompresija

Ar zvaigznīti („”) atzīmētās attēla kvalitātes opcijas izmanto kompresiju, kas paredzēta, lai nodrošinātu maksimālu kvalitāti; failu izmērs mainās atkarībā no sižeta. Opcijas, kas nav atzīmētas ar zvaigznīti, izmanto kompresijas veidu, kuras uzdevums ir iegūt mazākus failus; failu izmērs ir aptuveni tāds pats neatkarīgi no ierakstītā sižeta.

NEF+JPEG

Ja kamerā tiek skatītas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar iestatījumiem NEF (RAW) + JPEG, bet skatīšanās laikā kamerā ir ievietota tikai viena atmiņas karte, tiks parādīti tikai JPEG attēli. Ja abas kopijas tiek ierakstītas vienā un tajā pašā atmiņas kartē, izdzēšot fotogrāfiju, tiks izdzēstas abas kopijas. Ja JPEG kopija tiek ierakstīta atsevišķā atmiņas kartē, izmantojot izvēļņu secību Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) > RAW primary - JPEG secondary (RAW primārā – JPEG sekundārā), katra kopija jāizdzēš atsevišķi.

Attēla kvalitātes izvēlne

Attēlu kvalitāti var pielāgot, izmantojot arī fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Image quality (Attēla kvalitāte) (0 Image quality (Attēla kvalitāte)).

Skatīt arī

Informāciju par attēlu skaitu, ko var ierakstīt ar dažādiem attēla kvalitātes un izmēra iestatījumiem, skatiet sadaļā „Atmiņas karšu ietilpība” (0 Atmiņas kartes kapacitāte).

NEF (RAW) compression (NEF (RAW) kompresija)

Lai izvēlētos NEF (RAW) attēlu kompresijas tipu, iezīmējiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) compression (NEF (RAW) kompresija) un nospiediet 2.

NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums)

Lai izvēlētos NEF (RAW) attēlu bitu dziļumu, fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet vienumu secību NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums) un nospiediet 2.

NEF (RAW) attēli

NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas var izveidot, izmantojot NX Studio vai citu programmatūru, vai arī retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde)).