Kameru var lietot kopā ar ārējām papildu zibspuldzēm.

Šajā nodaļā darbības, kas ietver kamerai pievienotus piederumus, ir apzīmētas ar C, savukārt darbības, kas ietver tālvadības zibspuldzes, — ar f. Sīkāku informāciju par f skatiet zibspuldzes piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā.