เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายต่อๆ ไป

โฟลเดอร์

หมายเลขโฟลเดอร์

ชื่อโฟลเดอร์

เปลี่ยนชื่อ

กล้องจะกำหนดชื่อโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ โดยเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่มีอักขระ 5 ตัวขึ้นต้นด้วยตัวเลขโฟลเดอร์ 3 หลัก ชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นจะมีชื่อว่า “NZ_50”; หากต้องการเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ ท่านสามารถกู้คืนชื่อที่ตั้งจากโรงงานได้โดยการกดปุ่ม O ค้างไว้ขณะที่แป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น ชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้

การป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อต้องป้อนข้อความ แตะตัวอักษรบนหน้าจอหรือใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ตัวอักษรแล้วกดปุ่ม J เพื่อแทรกไว้ในตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน (โปรดทราบว่าหากป้อนตัวอักษรเมื่อช่องเต็ม ตัวอักษรตัวสุดท้ายในช่องจะถูกลบออก) ในการลบตัวอักษรด้านล่างเคอร์เซอร์ กดปุ่ม O หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้แตะหน้าจอหรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก การป้อนให้เสร็จสมบูรณ์แล้วกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ให้แตะปุ่ม X ในการออกโดยไม่ป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม G

พื้นที่แสดงข้อความ

พื้นที่แป้นพิมพ์

เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข

ในการเลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลขหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ด้วยชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันและหมายเลขโฟลเดอร์ใหม่:

 1. เลือก เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข

  ไฮไลท์ เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกหมายเลขโฟลเดอร์

  กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลข แล้วกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนค่า หากมีโฟลเดอร์ที่มีเลขที่เลือกไว้อยู่แล้ว สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

  • W: โฟลเดอร์ว่างเปล่า
  • X: มีข้อมูลอยู่บางส่วน
  • Y: โฟลเดอร์มีภาพ 5000 ภาพ หรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 ท่านไม่สามารถจัดเก็บภาพลงในโฟลเดอร์นี้ได้อีก
 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

  กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากต้องการออกโดยไม่เปลี่ยนโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม G) ถ้ายังไม่มีโฟลเดอร์ตามหมายเลขที่ระบุอยู่ กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา ภาพถ่ายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือกเว้นแต่โฟลเดอร์จะเต็ม

เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

ในการเลือกจากรายการของโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว:

 1. เลือก เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

  ไฮไลท์ เลือกโฟลเดอร์จากรายการ แล้วกดปุ่ม 2

 2. ไฮไลท์โฟลเดอร์

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์

  กดปุ่ม J เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์ แล้วกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถ่ายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือก

หมายเลขโฟลเดอร์และหมายเลขไฟล์

เมื่อหมายเลขโฟลเดอร์ถึง 999 แล้ว จะไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพิ่มได้อีก (และด้วยเหตุนี้จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้) หลังจากหมายเลขไฟล์ถึง 9999 หรือจำนวนไฟล์ที่มีในโฟลเดอร์มีจำนวนถึง 5000 หรือเมื่อท่านพยายามจะบันทึกภาพยนตร์เมื่อกล้องคำนวณว่าจำนวนไฟล์ที่จำเป็นสำหรับความยาวสูงสุดของภาพยนตร์จะทำให้มีการสร้างไฟล์ที่มีจำนวนมากกว่า 9999 หรือโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์มากกว่า 5000 ไฟล์ การถ่ายรูปต่อ ให้สร้างโฟลเดอร์ที่มีหมายเลขน้อยกว่า 999 หรือลองเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์

เวลาในการเปิดกล้อง

เวลาในการเปิดกล้องอาจนานขึ้น หากการ์ดหน่วยความจำมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ