เมื่อเลือก เปิด กล้องจะตั้งเวลาการถ่ายภาพเพื่อลดแถบ พื้นที่ที่มีแสงน้อยหรือมากเกินไป หรือ (ในภาพที่ถ่ายด้วยโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง) สีไม่สม่ำเสมอซึ่งเกิดจากการกะพริบของแหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไอปรอท (โปรดทราบว่าอัตราเฟรมอาจตกลงขณะที่กำลังใช้การลดการกะพริบ และอัตราเฟรมอาจช้าลงหรือไม่แน่นอนได้ระหว่างที่กำลังถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด)

“ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ” ในเมนูถ่ายภาพ

การลดการกะพริบสามารถตรวจจับการกะพริบได้ที่ 100 และ 120 Hz (ซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งจ่ายไฟ AC 50 และ 60 Hz ตามลำดับ) อาจตรวจจับการกะพริบไม่ได้ หรือภาพที่ถ่ายออกมาอาจไม่เป็นไปตามต้องการเพราะฉากหลังมืด, แหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้า หรือการแสดงแสงประดับและแสงที่ไม่ได้มาตรฐานอื่นๆ อาจจะยังมีความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่จะลั่นชัตเตอร์ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง ท่านอาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการหากมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแหล่งจ่ายไฟระหว่างการถ่ายภาพ

การตรวจจับการกะพริบจะไม่มีผลเมื่อเลือก ถ่ายต่อเนื่องเร็ว (เพิ่มจำนวนภาพ) ไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์หรือเปิดใช้ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง HDR หรือโหมดหน่วงเวลาถ่าย

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ