ระบบวัดแสงจะกำหนดการวัดค่าแสงของกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบวัดแสง” (0 ระบบวัดแสง)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ