เลือกโหมดแฟลชสำหรับแฟลชในตัวกล้องหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดตั้งไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดแฟลช” (0 โหมดแฟลช)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ