เลือก เปิด เพื่อลดการเลี้ยวเบนที่รูรับแสงแคบ (ค่ารูรับแสงสูง)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ