เลือกการทำงานเมื่อลั่นชัตเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดลั่นชัตเตอร์” (0 โหมดลั่นชัตเตอร์)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ