ใช้กับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูง HDR (High Dynamic Range) จะช่วยเก็บรายละเอียดในส่วนที่สว่างที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนำภาพสองภาพที่ถ่ายด้วยค่าแสงต่างกันมารวมเข้าด้วยกัน HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (ใช้กับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเน้นกลางภาพ ความต่างของค่าแสง อัตโนมัติ จะเทียบเท่ากับ 2 EV โดยประมาณ) แต่จะไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง ได้แก่ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+ การตั้งค่าคุณภาพของภาพ, การถ่ายภาพด้วยแฟลช, การถ่ายคร่อม, การถ่ายภาพซ้อน, ความไวชัตเตอร์ของ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) และ Time (เวลา) หรือการเว้นช่วงเวลา หรือการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา

ภาพแรก (มีแสงน้อย)

+

ภาพที่สอง (มีแสงมาก)

ภาพ HDR ที่รวมแล้ว

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

 • โหมด HDR: เลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) (ถ่ายภาพ HDR เป็นชุด ซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อเลือก ปิด), เปิด (ถ่ายภาพเดียว) (ถ่ายภาพ HDR หนึ่งภาพ) และ ปิด (ออกโดยไม่สร้างภาพ HDR เพิ่ม)
 • ความแตกต่างของค่าแสง: เลือกความแตกต่างของค่าแสงระหว่างภาพสองภาพที่รวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพ HDR เลือกค่าที่มากกว่าสำหรับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูง หรือเลือก อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องปรับค่าแสงที่แตกต่างกันตามฉาก
 • ความเนียน: เลือกว่าต้องการให้ขอบระหว่างภาพ HDR แต่ละภาพมีความเนียนเท่าไร
 • บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF): เลือก เปิด เพื่อบันทึกภาพเดี่ยวแต่ละภาพที่ใช้เพื่อสร้างภาพ HDR ภาพถ่ายจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ NEF (RAW) ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับคุณภาพของภาพในเมนูถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ HDR

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อถ่ายภาพ HDR

 1. เลือก HDR (High Dynamic Range)

  ไฮไลท์ HDR (High Dynamic Range) ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกโหมด

  ไฮไลท์ โหมด HDR แล้วกดปุ่ม 2

  ไฮไลท์หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ แล้วกดปุ่ม J

  • ในการถ่ายภาพชุด HDR เลือก 0 เปิด (ถ่ายเป็นชุด) การถ่ายภาพ HDR จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะเลือก ปิด สำหรับ โหมด HDR
  • หากต้องการถ่าย HDR หนึ่งภาพ ให้เลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) กล้องจะเริ่มถ่ายภาพปกติโดยอัตโนมัติหลังจากท่านสร้างภาพ HDR ภาพเดียวเสร็จ
  • หากต้องการออกจากฟังก์ชั่นนี้โดยไม่สร้างภาพ HDR เพิ่มเติม ให้เลือก ปิด

  ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) หรือ เปิด (ถ่ายภาพเดียว) สัญลักษณ์จะปรากฏในหน้าจอ

 3. เลือกความแตกต่างของค่าแสง

  ในการเลือกความต่างของค่าแสงระหว่างภาพสองภาพ ให้ไฮไลท์ ความแตกต่างของค่าแสง แล้วกดปุ่ม 2

  ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม J เลือกค่าที่สูงขึ้นสำหรับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการเลือกค่าที่สูงกว่าที่ต้องใช้อาจทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาไม่เป็นไปตามต้องการ; ถ้าเลือก อัตโนมัติ กล้องจะปรับค่าแสงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 4. เลือกค่าความเนียน

  ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหว่างภาพสองภาพ ให้ไฮไลท์ ความเนียน แล้วกดปุ่ม 2

  ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม J ค่าที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพที่ต่อกันเนียนขึ้น อาจมองเห็นแสงเงาที่ไม่สม่ำเสมอในวัตถุบางอย่างที่ต้องการถ่าย

 5. เลือกว่าจะเก็บภาพเดี่ยวหรือไม่

  ในการเลือกว่าจะบันทึกภาพ NEF (RAW) เดี่ยวที่ใช้สร้างภาพ HDR หรือไม่ ให้เลือก บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF) แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 6. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะถ่ายภาพสองภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ โดยไม่ใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์ในขณะนั้น

  ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) ฟังก์ชั่น HDR จะปิดการทำงานเมื่อเลือก ปิด สำหรับ โหมด HDR เท่านั้น; ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) ฟังก์ชั่น HDR จะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากกล้องถ่ายภาพหนึ่งภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพ HDR

ขอบภาพจะถูกตัดออก ท่านอาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการหากมีการขยับกล้องหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะถ่ายภาพ ควรใช้ขาตั้งกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ วัตถุที่มีแสงจ้า หรือมีแสงเป็นวงกลมรอบๆ วัตถุที่มืด; ซึ่งท่านสามารถลดการเกิดกรณีดังกล่าวได้โดยปรับค่าความเนียน

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ