ฟังก์ชั่นควบคุมขอบมืดจะช่วยลดความสว่างที่ลดลงบริเวณขอบของภาพ การทำงานของฟังก์ชั่นนี้ให้ผลต่อเลนส์แต่ละเลนส์แตกต่างกัน และจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้ค่ารูรับแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ำ และ ปิด

ควบคุมขอบมืด

ทั้งนี้ขึ้นกับฉาก สภาพการถ่ายภาพ และชนิดของเลนส์ บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝ้า) หรือความสว่างผิดเพี้ยน ขณะเดียวกันฟังก์ชั่น Picture Control แบบกำหนดเองและ Picture Control ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่มีการปรับค่าจากค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจทำให้ได้ภาพถ่ายไม่ตรงตามที่ต้องการ ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ในหน้าจอ

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ