ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยใช้ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถ่ายที่ใช้พื้นที่สี Adobe RGB (0 พื้นที่สี) จะเป็น “_DSC” ตามด้วยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเป็นตัวอักษรสามตัว (เช่น “DSC_0001.JPG” หรือ “_DSC0002.JPG”) ใช้ตัวเลือก การตั้งชื่อไฟล์ เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวที่จะใช้แทนส่วน “DSC” ของชื่อไฟล์ตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ)

นามสกุล

กล้องจะใช้นามสกุลต่อไปนี้: “.NEF” สำหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สำหรับภาพ JPEG, “.MOV” สำหรับภาพยนตร์ MOV, “.MP4” สำหรับภาพยนตร์ MP4 และ “.NDF” สำหรับข้อมูลอ้างอิงการถ่ายภาพป้องกันฝุ่น ในภาพถ่ายแต่ละคู่ที่บันทึกด้วยการตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟล์เดียวกันแต่ต่างนามสกุลกัน

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ