เลือกวิธีในการประมวลผลรูปภาพใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตั้งค่า Picture Control” (0 ตั้งค่า Picture Control)

ตั้งค่า Picture Control: การแก้ไข Picture Control

สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งค่าเองหรือแบบกำหนดเองที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เหมาะกับสถานที่ถ่ายภาพหรือตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้

  1. เลือก Picture Control

    ไฮไลท์ Picture Control ที่ต้องการจากรายการ Picture Control แล้วกดปุ่ม 2

  2. ปรับการตั้งค่า

    กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์การตั้งค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 (ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือก) หากต้องการปรับระดับ ความคมชัด, ความคมชัดช่วงกลาง และ ความชัดเจน ให้สมดุลอย่างรวดเร็ว ให้ไฮไลท์ เพิ่มความคมชัดอย่างเร็ว แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าจะปรับการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จ สามารถเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงานได้โดยกดปุ่ม O

  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

    กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังรายการ Picture Control

Picture Control แบบกำหนดเอง

สามารถบันทึกการแก้ไข Picture Control ที่มีอยู่เป็น Picture Control แบบกำหนดเองโดยใช้ตัวเลือก จัดการ Picture Control ในโหมดการถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ สามารถคัดลอก Picture Control แบบกำหนดเองไปยังการ์ดหน่วยความจำและใช้ในซอฟต์แวร์ที่รองรับหรือแบ่งปันระหว่างกล้องหลายตัวในรุ่นเดียวกันได้

เมนู i

การแก้ไข Picture Control จากเมนู i จะทำให้สามารถดูตัวอย่างเอ็ฟเฟ็กต์ได้ในหน้าจอ ไฮไลท์ ตั้งค่า Picture Control ในเมนู i แล้วกดปุ่ม J จากนั้นกดปุ่ม 4 และ 2 เพื่อเลือก Picture Control แล้วกดปุ่ม 3 เพื่อแสดงการตั้งค่า Picture Control

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ