ปรับการตั้งค่าแฟลชสำหรับแฟลชในตัวกล้อง ชุดแฟลชเสริมภายนอก และการถ่ายภาพด้วยแฟลชไร้สาย

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอกสำหรับการถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง โปรดดู “การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง” (0 การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง)
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอกสำหรับการถ่ายภาพด้วยแฟลชไร้สาย โปรดดู “การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต” (0 การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต)

โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว)

เลือกโหมดควบคุมแฟลชสำหรับแฟลชในตัวกล้อง

  • TTL: โหมด i-TTL กล้องจะปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถ่ายภาพ
  • ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง (กำหนดค่าแสงแฟลชเอง)

โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

เมื่อติดตั้งแฟลชเสริมภายนอกและเปิดกล้อง ตัวเลือก โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) จะถูกแทนที่ด้วย โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

แฟลชในตัวกล้อง: การควบคุมระบบวัดแสงและแฟลช

กล้องใช้การควบคุมแฟลชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL ได้ด้วยระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เน้นกลางภาพและเน้นไฮไลท์ สามารถใช้การควบคุมแฟลชแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ด้วยระบบวัดแสงเฉพาะจุด ในโหมด i-TTL กำลังแฟลชจะถูกปรับตามแฟลชนำที่ปล่อยออกมาจากแฟลชในตัวกล้องเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์

  • แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL: แฟลชในตัวกล้องจะปล่อยแสงแฟลชนำซึ่งเกือบจะมองไม่เห็น (ควบคุมแฟลชนำ) ทันทีก่อนที่จะปล่อยแสงแฟลชหลัก กล้องจะวิเคราะห์แฟลชนำที่สะท้อนจากวัตถุในบริเวณทั้งหมดของกรอบภาพและปรับกำลังแฟลชให้สมดุลระหว่างวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ
  • แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน: กล้องจะปรับกำลังแฟลชเพื่อปรับแสงของเฟรมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน; โดยไม่คำนึงถึงความสว่างพื้นหลัง แนะนำสำหรับการถ่ายภาพที่เน้นวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลังหรือเมื่อใช้การชดเชยแสง

ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย

ปรับการตั้งค่าสำหรับการควบคุมแบบไร้สายของชุดแฟลชรีโมตหลายชุดพร้อมกัน ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งชุดแฟลช SB-500 บนกล้อง

ตัวเลือก คำอธิบาย
Y AWL แบบออพติคอล ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยใช้แฟลชความเข้มแสงต่ำที่ถูกปล่อยมาจากแฟลชหลัก (0 การควบคุมชุดแฟลชรีโมต)
  ปิด ปิดใช้งานการถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช

ปรับการตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชในแต่ละกลุ่มเมื่อใช้งานชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ