ถ่ายภาพที่ช่วงเวลาที่เลือกจนกระทั่งได้บันทึกตามจำนวนภาพที่ระบุ เลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ที่ไม่ใช่ ตั้งเวลาถ่าย (E) เมื่อใช้การเว้นช่วงเวลา

การเลือก การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา จะแสดงตัวเลือกด้านล่าง

 • เริ่ม: เริ่มถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา หลังจาก 3 วินาที (เลือก ทันที ไว้สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม) หรือในวันที่และเวลาที่เลือก (เลือกวัน/เวลา) การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้จนกระทั่งกล้องถ่ายภาพทั้งหมด
 • เลือกวัน/เวลาเริ่ม: เลือกตัวเลือกในการเริ่ม การเริ่มถ่ายภาพทันที ให้เลือก ทันที การเริ่มถ่ายภาพในวันที่และเวลาที่เลือกไว้ ให้เลือก เลือกวัน/เวลา
 • ช่วงเวลาห่าง: เลือกช่วงเวลาห่าง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) ระหว่างภาพ
 • จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา: เลือกค่าช่วงเวลาห่างและจำนวนภาพต่อช่วงเวลา
 • ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน: การเลือก เปิด ทำให้กล้องสามารถปรับค่าแสงให้เข้ากับภาพที่ถ่ายก่อนหน้าในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ M (โปรดทราบว่าการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปิดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเท่านั้น) การเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างฉับพลันระหว่างการถ่ายภาพอาจทำให้ภาพที่ปรากฏแตกต่างออกไป ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อาจจำเป็นจะต้องลดช่วงเวลาห่างระหว่างภาพให้สั้นลง
 • ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง: เลือก เปิด เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพ
 • เน้นช่วงเวลาห่าง: เลือก เปิด เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้ในโหมด P และ A เลือก ปิด เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามปกติ หากเลือก เปิด เลือกโหมดโฟกัสของ MF หรือ AF-C แล้วตรวจสอบว่าความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่เลือกไว้สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพว่าเร็วกว่าช่วงเวลาห่าง หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส ให้ตรวจสอบว่าเลือก การถ่าย ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C)
 • โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น: ไฮไลท์ตัวเลือกและกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือไม่เลือก เลือก โฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับภาพใหม่แต่ละชุด รีเซ็ตหมายเลขไฟล์ เพื่อรีเซ็ตหมายไฟล์เป็น 0001 เมื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

ก่อนการถ่ายภาพ

ก่อนเริ่มถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ให้ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบันและดูภาพที่ได้ ก่อนเลือกเวลาเริ่มต้น ให้เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งค่าและโปรดแน่ใจว่านาฬิกาในกล้องถูกตั้งเป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้การถ่ายภาพถูกขัดจังหวะ โปรดแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่กล้องจนเต็ม หากไม่แน่ใจ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

 1. เลือก การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

  ไฮไลท์ การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

  ตัวเลือกการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะแสดงขึ้น

 2. การปรับการตั้งค่าเว้นช่วงเวลา

  ปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

  • เลือกวัน/เวลาเริ่ม: เลือกวันและเวลาเริ่ม

   ไฮไลท์ เลือกวัน/เวลาเริ่ม แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   การเริ่มถ่ายภาพทันที ให้เลือก ทันที การเริ่มถ่ายภาพในวันที่และเวลาที่เลือกไว้ ให้เลือก เลือกวัน/เวลา จากนั้นให้เลือกวันที่และเวลา แล้วกดปุ่ม J

  • ช่วงเวลาห่าง: เลือกช่วงเวลาห่างเป็นชั่วโมง นาทีและวินาที

   ไฮไลท์ ช่วงเวลาห่าง แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกช่วงเวลาห่าง แล้วกดปุ่ม J

  • จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา: เลือกค่าช่วงเวลาห่างและจำนวนภาพต่อช่วงเวลา

   ไฮไลท์ จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกจำนวนของช่วงเวลาห่างและจำนวนช็อต/ช่วงเวลา แล้วกดปุ่ม J

   ในโหมดถ่ายทีละภาพ ภาพถ่ายสำหรับแต่ละช่วงเวลาจะถูกถ่ายด้วยอัตราสำหรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง เมื่อใช้งานถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จำนวนภาพต่อช่วงเวลาจะถูกกำหนดไว้ที่หนึ่งภาพ

  • ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน: เปิดหรือปิดใช้งานปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน

   ไฮไลท์ ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง: เปิดหรือปิดใช้งานถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

   ไฮไลท์ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • เน้นช่วงเวลาห่าง: เปิดหรือปิดใช้ เน้นช่วงเวลาห่าง

   ไฮไลท์ เน้นช่วงเวลาห่าง แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น: เลือกตัวเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้น

   ไฮไลท์ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก; แล้วกดปุ่ม J เพื่อดำเนินการ

 3. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกดปุ่ม J กล้องจะถ่ายภาพชุดแรก ณ ช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาทีหากเลือก ทันที สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2 หน้าจอจะดับระหว่างการถ่ายภาพ; การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้จนกระทั่งกล้องถ่ายภาพทั้งหมด

ขณะถ่ายภาพ

ในระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะกะพริบ

หากเปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จะมีข้อความ “การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา” แสดงขึ้นและสัญลักษณ์ Q จะกะพริบ สามารถปรับการตั้งค่า ใช้เมนู และแสดงภาพได้ในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่ หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติไม่กี่วินาทีก่อนแต่ละช่วงเวลา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่นั้นจะทำให้การถ่ายภาพหยุดลงได้

การหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาชั่วคราว

สามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้ดังนี้:

 • หากเลือก ทันที ไว้สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม จะสามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้โดยการกดปุ่ม J (การกดปุ่ม J ระหว่างการถ่ายภาพอาจไม่มีผลหากเวลาที่เลือกไว้สำหรับ ช่วงเวลาห่าง นั้นสั้นมาก ซึ่งในกรณีนี้สามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้โดยการปิดกล้อง)
 • หากเลือก เลือกวัน/เวลา ไว้สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม จะสามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้โดยการเลือก การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ หยุดชั่วคราว แล้วกดปุ่ม J

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาชั่วคราวต่อ

การถ่ายภาพต่อทันที ให้เลือก เริ่มใหม่

ไฮไลท์ เริ่มใหม่ แล้วกดปุ่ม J

การถ่ายภาพต่อในเวลาที่กำหนด:

ในเมนูแบบเว้นช่วงเวลา ให้ไฮไลท์ เลือกวัน/เวลา แล้วกดปุ่ม 2

เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม แล้วกดปุ่ม J

ไฮไลท์ เริ่มใหม่ แล้วกดปุ่ม J

การสิ้นสุดการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สามารถสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาได้ดังนี้:

 • หากเลือก ทันที ไว้สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม จะสามารถสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาได้โดยการกดปุ่ม J ระหว่างการถ่ายภาพเพื่อหยุดการถ่ายภาพไว้ชั่วคราว จากนั้นไฮไลท์ ปิด ในเมนู การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา แล้วกดปุ่ม J (การกดปุ่ม J ระหว่างการถ่ายภาพอาจไม่มีผลหากเวลาที่เลือกไว้สำหรับ ช่วงเวลาห่าง นั้นสั้นมาก ซึ่งในกรณีนี้สามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้โดยการปิดกล้อง)
 • หากเลือก เลือกวัน/เวลา ไว้สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม จะสามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้โดยการเลือก การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ หยุดชั่วคราว แล้วกดปุ่ม J

ไม่มีภาพถ่าย

กล้องจะไม่ถ่ายภาพที่ช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้หากช่วงเวลาห่างในปัจจุบันสิ้นสุดลงก่อนที่ภาพหรือภาพในช่วงเวลาห่างก่อนหน้าจะถูกถ่ายหรือการ์ดหน่วยความจำเต็ม

พื้นที่หน่วยความจำเต็ม

ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะยังคงทำงานอยู่ แต่ภาพจะไม่ถูกถ่าย ให้ถ่ายภาพต่อ หลังจากลบภาพบางส่วนหรือปิดกล้องและใส่การ์ดหน่วยความจำอันใหม่แล้ว

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

เลือกช่วงเวลาที่นานกว่าเวลาที่จำเป็นสำหรับถ่ายภาพตามจำนวนที่เลือกไว้ และหากท่านใช้แฟลช ให้รวมเวลาที่จำเป็นสำหรับชาร์จแฟลช หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไป จำนวนภาพที่ถ่ายอาจน้อยกว่าจำนวนที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 (จำนวนช่วงเวลาห่างคูณด้วยจำนวนภาพต่อช่วงเวลาห่าง) หรือแฟลชอาจยิงน้อยกว่าที่จำเป็นสำหรับค่าการรับแสงเต็มส่วน การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจะไม่เริ่มขึ้นหากช่วงเวลาห่างถูกตั้งค่าเป็น 00:00’0.5” และเปิดใช้งานทั้ง ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง และ เน้นช่วงเวลาห่าง การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจะใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ ได้แก่ การบันทึกภาพยนตร์, ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา, การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพแบบเปิดชัตเตอร์ค้างหรือเวลา), การถ่ายภาพซ้อน และ HDR (High Dynamic Range) โปรดทราบว่าเนื่องจากความไวชัตเตอร์, อัตราเฟรม และเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพอาจแตกต่างจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง จึงอาจทำให้เวลาระหว่างจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งและจุดเริ่มต้นของอีกช่วงเวลาหนึ่งแตกต่างกันได้ ถ้าไม่สามารถถ่ายภาพหรือไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน (เช่น ถ้าเลือกความไวชัตเตอร์ของ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา) ไว้ในโหมด M ช่วงเวลาห่างเป็นศูนย์ หรือเวลาเริ่มต้นน้อยกว่าหนึ่งนาที) การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น

การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือก ตั้งเวลาถ่าย (E) สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์ หรือหากปิดกล้องแล้วเปิดอีกครั้ง (เมื่อปิดกล้อง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำได้โดยไม่ทำให้การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถ่ายภาพชั่วคราวไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าแบบเว้นช่วงเวลา

โหมดลั่นชัตเตอร์

ไม่ว่าจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์หรือไม่ กล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละช่วงเวลา

การถ่ายคร่อม

ปรับการตั้งค่าการถ่ายคร่อมก่อนที่จะเริ่มการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา หากการถ่ายคร่อมค่าแสงหรือ ADL ถูกเปิดใช้งานขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่ กล้องจะถ่ายภาพหลายภาพในโปรแกรมการถ่ายคร่อมในช่วงเวลาต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนภาพที่ระบุไว้ในเมนูแบบเว้นช่วงเวลา หากการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ถูกเปิดใช้งานในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่ กล้องจะถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแต่ละช่วงเวลาและประมวลผลเพื่อสร้างสำเนาภาพตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม โปรดทราบว่าการถ่ายคร่อมไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาเมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับ เน้นช่วงเวลาห่าง

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง ได้แก่:

 • ค่าความไวแสง (ISO) Hi 1 และ Hi 2
 • การถ่ายภาพด้วยแฟลช
 • การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน
 • ลดการกะพริบ

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ