เลือกขนาดของภาพที่บันทึกด้วยกล้องตัวนี้เป็นพิกเซล ขนาดจะแตกต่างกันตามตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับพื้นที่ภาพ

พื้นที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ์ (ซม.) *
DX (24×16)
รูปแบบ DX
ใหญ่ 5568 × 3712 47.1 × 31.4
กลาง 4176 × 2784 35.4 × 23.6
เล็ก 2784 × 1856 23.6 × 15.7
1:1 (16×16) ใหญ่ 3712 × 3712 31.4 × 31.4
กลาง 2784 × 2784 23.6 × 23.6
เล็ก 1856 × 1856 15.7 × 15.7
16:9 (24×14) ใหญ่ 5568 × 3128 47.1 × 26.5
กลาง 4176 × 2344 35.4 × 19.8
เล็ก 2784 × 1560 23.6 × 13.2

ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพ์ที่ 300 dpi ขนาดพิมพ์เป็นนิ้วจะเท่ากับขนาดภาพเป็นพิกเซลที่หารโดยความละเอียดของเครื่องพิมพ์เป็น “จุดต่อนิ้ว” dots per inch (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ