เลือกว่าจะเปิดใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวแบบออพติคอลหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “VR แบบออพติคอล” (0 VR แบบออพติคอล)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ