ภาพที่ถ่ายด้วยค่าความไวแสง (ISO) สูง จะสามารถประมวลผลเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได้

ตัวเลือก คำอธิบาย
สูง/ปกติ/ต่ำ ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในภาพที่ถ่ายด้วยค่าความไวแสง (ISO) สูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง, ปกติ และ ต่ำ
ปิด การลดสัญญาณรบกวนเป็นการทำงานเฉพาะเมื่อต้องการ และใช้ไม่ได้เมื่อมีปริมาณสูงเท่ากับขณะที่เลือก ต่ำ

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ