เลือกความลึกบิทสีที่ภาพ NEF (RAW) ได้รับการบันทึกไว้

ตัวเลือก คำอธิบาย
q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะได้รับการบันทึกด้วยความลึกบิทสี 12 บิท
r 14 บิท ภาพ NEF (RAW) จะได้รับการบันทึกด้วยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าภาพที่ใช้ความลึกบิทสี 12 บิท อย่างไรก็ตาม การบันทึกข้อมูลสีจะเพิ่มขึ้นด้วย

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ