บันทึกภาพถ่าย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเป็นภาพถ่ายภาพเดียว ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

 • โหมดการถ่ายภาพซ้อน: เลือกจาก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) (ถ่ายภาพซ้อนเป็นชุด ซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อเลือก ปิด), เปิด (ถ่ายภาพเดียว) (ถ่ายภาพซ้อนหนึ่งภาพ) หรือ ปิด (ออกโดยไม่สร้างภาพซ้อนเพิ่ม)
 • จำนวนภาพ: เลือกจำนวนภาพที่ต้องการจะนำมารวมเพื่อสร้างเป็นภาพเดียว
 • โหมดซ้อนภาพ: เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

  • เพิ่ม: การถ่ายภาพจะซ้อนกันโดยไม่ได้ปรับแต่ง; ไม่มีการปรับค่าเกน
  • เฉลี่ย: ก่อนถ่ายภาพซ้อน ค่าเกนของแต่ละภาพจะถูกแบ่งตามจำนวนภาพทั้งหมดที่ถ่าย (ค่าเกนสำหรับแต่ละภาพจะถูกตั้งค่าเป็น 1/2 สำหรับถ่ายภาพ 2 ภาพ, 1/3 สำหรับถ่ายภาพ 3 ภาพ ฯลฯ)
  • เฉพาะส่วนสว่าง: กล้องจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถ่ายแต่ละภาพและใช้ภาพที่สว่างที่สุด

   +

  • ทำให้มืดลง: กล้องจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถ่ายแต่ละภาพและใช้ภาพที่มืดที่สุด

   +

 • เก็บภาพทั้งหมด: เลือก เปิด เพื่อบันทึกภาพเดี่ยวทุกภาพที่ใช้สร้างภาพซ้อน เลือก ปิด เพื่อทิ้งภาพเดี่ยวทุกภาพและบันทึกไว้เฉพาะภาพซ้อนเท่านั้น
 • การซ้อนภาพขณะถ่าย: หากเลือก เปิด ภาพที่ถ่ายก่อนหน้าจะปรากฏซ้อนทับอยู่บนมุมมองผ่านเลนส์ระหว่างการถ่ายภาพ
 • เลือกภาพแรก (NEF): เลือกภาพแรกจากภาพ NEF (RAW) ในการ์ดหน่วยความจำ

การสร้างภาพซ้อน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อถ่ายภาพซ้อน

 1. เลือก การถ่ายภาพซ้อน

  ไฮไลท์ การถ่ายภาพซ้อน ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกโหมด

  ไฮไลท์ โหมดการถ่ายภาพซ้อน แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

  ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) หรือ เปิด (ถ่ายภาพเดียว) สัญลักษณ์จะปรากฏในหน้าจอ

 3. เลือกจำนวนภาพ

  ไฮไลท์ จำนวนภาพ และกดปุ่ม 2 ให้กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะนำมารวมเป็นภาพเดียว แล้วกดปุ่ม J

 4. เลือกโหมดซ้อนภาพ

  ไฮไลท์ โหมดซ้อนภาพ แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 5. เลือกว่าจะเก็บภาพเดี่ยวหรือไม่

  ในการเลือกว่าจะเก็บหรือลบภาพเดี่ยวที่ใช้สร้างภาพซ้อนหรือไม่ ให้ไฮไลท์ เก็บภาพทั้งหมด แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 6. เลือกว่าจะดูความคืบหน้าในหน้าจอหรือไม่

  ในการเลือกว่าจะให้ภาพก่อนหน้าซ้อนทับมุมมองผ่านเลนส์เมื่อกำลังถ่ายภาพหรือไม่ ให้ไฮไลท์ การซ้อนภาพขณะถ่าย และกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 7. เลือกภาพแรก

  ในการเลือกภาพแรกจากภาพ NEF (RAW) ที่มีอยู่ ให้ไฮไลท์ เลือกภาพแรก (NEF) แล้วกดปุ่ม 2 ใช้ตัวเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มหน้าจอ ให้แตะปุ่ม X ค้างไว้)

 8. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องจนกระทั่งทุกภาพได้ถูกบันทึกไว้แล้ว (หากท่านเลือกภาพ NEF (RAW) ที่มีอยู่แล้วเป็นภาพแรกในขั้นตอนที่ 7 การถ่ายภาพจะเริ่มต้นจากภาพที่สอง) หากเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) ในขั้นตอนที่ 2 การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงเมื่อบันทึกภาพถ่าย; หรือท่านสามารถถ่ายภาพซ้อนต่อได้จนกว่าจะปิดการถ่ายภาพซ้อน

โหมดลั่นชัตเตอร์

ในโหมดลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่อง กล้องจะบันทึกภาพทั้งหมดในการถ่ายครั้งเดียว หากเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) การถ่ายภาพซ้อนรายการใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อการถ่ายภาพซ้อนก่อนหน้านี้สิ้นสุดลง; หากเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงหลังจากบันทึกการถ่ายภาพซ้อนครั้งแรกเสร็จแล้ว ในโหมดตั้งเวลาถ่าย กล้องจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจำนวนที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาถ่าย) > จำนวนภาพ; อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาถ่าย) > ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ ในโหมดการถ่ายภาพอื่นๆ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์แต่ละครั้ง; ให้ถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่งบันทึกค่าแสงทั้งหมดได้แล้ว

คุณภาพของภาพ

ภาพซ้อนที่ถ่ายด้วยตัวเลือก NEF (RAW) ที่เลือกไว้สำหรับคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG Fine

เมนู i

สามารถเข้าถึงตัวเลือกด้านล่างระหว่างการถ่ายภาพซ้อนได้โดยการกดปุ่ม K ตามด้วยปุ่ม i ไฮไลท์รายการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 • ดูความคืบหน้า: ดูตัวอย่างที่สร้างขึ้นจากภาพที่บันทึกไว้จนถึงจุดปัจจุบัน
 • ถ่ายภาพสุดท้ายอีกครั้ง: ถ่ายภาพล่าสุดอีกครั้ง
 • บันทึกแล้วออก: สร้างภาพซ้อนจากภาพที่ถ่ายไว้จนถึงจุดปัจจุบัน
 • ทิ้งแล้วออก: ออกโดยไม่บันทึกภาพซ้อน หากเลือก เปิด ไว้สำหรับ เก็บภาพทั้งหมด ภาพเดี่ยวจะถูกเก็บไว้

การถ่ายภาพซ้อน

การถ่ายภาพจะสิ้นสุดหากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้องก่อนที่การถ่ายภาพจะเสร็จสิ้น การตั้งค่าการถ่ายภาพและข้อมูลภาพถ่ายสำหรับการถ่ายภาพซ้อนเป็นการตั้งค่าสำหรับภาพแรก

อย่าลบหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำในขณะที่บันทึกภาพซ้อน

การถ่ายภาพซ้อนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น)

การตั้งค่าอื่นๆ

ขณะถ่ายภาพซ้อน การ์ดหน่วยความจำจะฟอร์แมตไม่ได้ และเมนูบางรายการจะปรากฏเป็นสีเทา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าเมนูดังกล่าวไม่ได้

การสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อน

หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อนก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบตามที่กำหนดไว้ ให้เลือก ปิด สำหรับ โหมดการถ่ายภาพซ้อน หรือกดปุ่ม K แล้วตามด้วยปุ่ม i และเลือก บันทึกแล้วออก หรือ ทิ้งแล้วออก อย่างใดอย่างหนึ่ง หากการถ่ายภาพสิ้นสุดลงหรือท่านเลือก บันทึกแล้วออก ก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบตามที่กำหนดไว้ กล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่ถูกบันทึกไว้ถึงจุดนั้น หากเลือก เฉลี่ย สำหรับ โหมดซ้อนภาพ ค่าเกนจะปรับเพื่อแสดงให้เห็นจำนวนภาพที่บันทึกจริง โปรดทราบว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากการตั้งเวลาสแตนด์บายหมดลง

ตั้งเวลาสแตนด์บาย

สามารถใช้เมนูและการแสดงภาพได้ระหว่างการถ่ายภาพ แต่โปรดทราบว่าหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาประมาณ 40 วินาทีระหว่างการแสดงภาพหรือ 90 วินาทีขณะที่แสดงเมนูอยู่ การถ่ายภาพจะสิ้นสุดและกล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพต่างๆ ที่บันทึกไว้จนถึงจุดนั้น ท่านสามารถขยายช่วงเวลาที่ใช้ได้สำหรับบันทึกภาพถัดไปได้โดยการเลือกเวลาที่นานกว่าเวลาในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด) > แสดงภาพ และ เมนู

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ