กล้องจะมีพื้นที่ภาพต่างๆ ให้เลือกดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก คำอธิบาย
a DX (24 × 16) ภาพจะถูกบันทึกโดยใช้พื้นที่ภาพ 23.5 × 15.7 มม. (รูปแบบ DX)
m 1:1 (16×16) ภาพจะถูกบันทึกด้วยสัดส่วนภาพ 1 : 1
Z 16:9 (24×14) ภาพจะถูกบันทึกด้วยสัดส่วนภาพ 16 : 9

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ