ถ้าเลือก เปิด กล้องจะประมวลผลภาพที่ถ่ายโดยใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำกว่า 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน (จุดสว่างหรือฝ้า) เวลาที่ใช้ในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเป็นสองเท่า; ในระหว่างการประมวลผล ข้อความ “กำลังลดนอยซ์” จะแสดงขึ้นและจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ (หากปิดกล้องก่อนการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ ภาพจะถูกบันทึกโดยที่ไม่ได้ลดสัญญาณรบกวน)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ