ปรับกำลังแฟลชสำหรับแฟลชในตัวกล้องหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดตั้งไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องเพื่อควบคุมความสว่างของวัตถุหลักให้สัมพันธ์กับพื้นหลัง (0 ชดเชยแสงแฟลช) สามารถปรับเพิ่มกำลังแฟลชเพื่อให้วัตถุหลักสว่างขึ้นหรือปรับลดลงเพื่อป้องกันแสงที่ไม่ต้องการหรือแสงสะท้อน

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ