กล้องจะถ่ายภาพที่ช่วงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาแบบเงียบ

การเลือก ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา จะแสดงตัวเลือกด้านล่าง

 • เริ่ม: เริ่มบันทึกแบบเหลื่อมเวลา เริ่มต้นถ่ายหลังจากประมาณ 3 วินาที และถ่ายต่อในช่วงเวลาห่างที่เลือกสำหรับเวลาถ่ายที่เลือก
 • ช่วงเวลาห่าง: เลือกช่วงเวลาห่างระหว่างการถ่ายภาพเป็นนาทีและวินาที
 • ระยะเวลาในการถ่ายภาพ: เลือกระยะเวลาที่กล้องจะถ่ายภาพ (ชั่วโมงและนาที)
 • ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน: การเลือก เปิด ทำให้กล้องสามารถเปลี่ยนค่าแสงทันทีได้อย่างราบรื่นในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ M (โปรดทราบว่าการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปิดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ) การเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างฉับพลันระหว่างการถ่ายภาพอาจทำให้ภาพที่ปรากฏแตกต่างออกไป ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อาจจำเป็นจะต้องลดช่วงเวลาห่างระหว่างภาพให้สั้นลง
 • ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง: เลือก เปิด เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพ
 • ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม: เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสำหรับภาพยนตร์
 • เน้นช่วงเวลาห่าง: เลือก เปิด เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้ในโหมด P และ A เลือก ปิด เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามปกติ หากเลือก เปิด เลือกโหมดโฟกัสของ MF หรือ AF-C แล้วตรวจสอบว่าความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่เลือกไว้สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพว่าเร็วกว่าช่วงเวลาห่าง หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส ให้ตรวจสอบว่าเลือก การถ่าย ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C)

การบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

ก่อนการถ่ายภาพ

ก่อนการถ่ายภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ให้เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งค่าและโปรดแน่ใจว่านาฬิกาในกล้องถูกตั้งเป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง จากนั้นให้ถ่ายภาพทดสอบที่การตั้งค่าปัจจุบันและดูผลที่ได้ กล้องจะถ่ายภาพยนตร์เหลื่อมเวลาโดยใช้การตัดส่วนภาพยนตร์; หากต้องการตรวจสอบองค์ประกอบภาพ ให้แตะปุ่ม X ในการแสดงผล ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา (ในการกลับไปยังการแสดงผล ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ให้แตะปุ่ม W) สำหรับการใช้สีที่คงที่ ให้เลือกการตั้งค่าไวต์บาลานซ์อื่นที่ไม่ใช่ 4 (อัตโนมัติ) หรือ D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ)

เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายภาพถูกขัดจังหวะ โปรดแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่กล้องจนเต็ม หากไม่แน่ใจ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

 1. เลือก ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  ไฮไลท์ ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

  ตัวเลือกภาพยนตร์เหลื่อมเวลาจะปรากฏขึ้น

 2. การปรับการตั้งค่าภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  ปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

  • ช่วงเวลาห่าง: ช่วงเวลาห่าง (เป็นนาทีและวินาที) ควรนานกว่าความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่จะใช้งาน

   ไฮไลท์ ช่วงเวลาห่าง แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกช่วงเวลาห่าง แล้วกดปุ่ม J

  • ระยะเวลาในการถ่ายภาพ: สามารถเลือกระยะเวลาในการถ่ายภาพทั้งหมด (เป็นชั่วโมงและนาที) ได้สูงสุด 7 ชั่วโมงและ 59 นาที

   ไฮไลท์ ระยะเวลาในการถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกระยะเวลาในการถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม J

  • ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน: เปิดหรือปิดใช้งานปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน

   ไฮไลท์ ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง: เปิดหรือปิดใช้งานถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

   ไฮไลท์ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม: เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสำหรับแสดงภาพยนตร์

   ไฮไลท์ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • เน้นช่วงเวลาห่าง: เปิดหรือปิดใช้ เน้นช่วงเวลาห่าง

   ไฮไลท์ เน้นช่วงเวลาห่าง แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

 3. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกดปุ่ม J เริ่มต้นถ่ายภาพหลังจากประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะดับลงและกล้องจะถ่ายภาพในช่วงเวลาห่างที่เลือกสำหรับเวลาถ่ายที่เลือก

ขณะถ่ายภาพ

ขณะถ่ายภาพ ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะสว่าง ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด, 0 c3: หน่วงเวลาปิด) > ตั้งเวลาสแตนด์บาย ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงในขณะถ่ายภาพ

การปรับการตั้งค่าระหว่างการถ่ายภาพ

สามารถปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพและเมนูได้ระหว่างถ่ายภาพ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม จอภาพจะปิดประมาณ 2 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป

การสิ้นสุดการถ่ายภาพ

ในการสิ้นสุดการถ่ายภาพก่อนที่จะถ่ายภาพทั้งหมด ให้กดปุ่ม J ระหว่างการถ่ายภาพ ท่านยังมีตัวเลือกของการกดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนู ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ไฮไลท์ ปิด แล้วกดปุ่ม J อย่างไรก็ตาม หากเวลาที่เลือกไว้สำหรับ ช่วงเวลาห่าง นั้นสั้นมาก การกดปุ่ม J ระหว่างการถ่ายภาพอาจไม่มีผลหรือเมนู ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา อาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม G ในกรณีนี้ท่านจะต้องปิดกล้อง

 • เมื่อการถ่ายภาพสิ้นสุดลง ภาพยนตร์จะสร้างจากเฟรมที่ถ่ายไปจนถึงจุดนั้นแล้วกล้องจะออกไปที่โหมดถ่ายภาพ โปรดทราบว่าหากแบตเตอรี่ถูกถอดหรือนำการ์ดหน่วยความจำออก การถ่ายภาพจะสิ้นสุด (แต่ไม่มีเสียงเตือน) และจะไม่มีการบันทึกภาพยนตร์

การคำนวณความยาวภาพยนตร์

จำนวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตร์สามารถคำนวณได้โดยหารระยะเวลาในการถ่ายภาพด้วยช่วงเวลาห่าง, ปัดเศษ แล้วบวกขึ้น 1 ความยาวของภาพยนตร์จะสามารถคำนวณได้โดยหารจำนวนภาพด้วยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ 48 เฟรมที่บันทึกด้วยค่า 1920 × 1080; 24p จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวสูงสุดของภาพยนตร์เหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำ

ความยาวที่บันทึกไว้/ความยาวสูงสุด

ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

การเหลื่อมเวลาจะใช้กับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ ได้แก่ การบันทึกภาพยนตร์, การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพแบบเปิดชัตเตอร์ค้างหรือเวลา), ตั้งเวลาถ่าย, การถ่ายคร่อม, HDR (High Dynamic Range), การถ่ายภาพซ้อน และการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา Active D-Lighting จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่า เนื่องจากความไวชัตเตอร์และเวลาที่บันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาพ ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มต้นของภาพต่อไปอาจแตกต่างกันออกไป การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะไม่ถูกนำไปใช้และกล้องจะไม่เริ่มถ่ายภาพหากไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลาตามการตั้งค่าปัจจุบันได้ (ตัวอย่างเช่น ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม, ช่วงเวลาห่างหรือระยะเวลาในการถ่ายภาพเป็นศูนย์ หรือช่วงเวลาห่างนานกว่าระยะเวลาในการถ่ายภาพ)

การถ่ายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใช้ปุ่มควบคุมของกล้องหรือเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อสาย HDMI ภาพยนตร์จะสร้างจากเฟรมที่ถ่ายไปจนถึงจุดที่การถ่ายภาพสิ้นสุดลง

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

ปุ่ม K จะใช้ดูภาพถ่ายในขณะที่กำลังถ่ายภาพไม่ได้ แต่เฟรมปัจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจากถ่ายภาพแต่ละภาพไปสองสามวินาที หากท่านเลือก เปิด หรือ เปิด (เฉพาะจอภาพ) ไว้สำหรับ แสดงภาพทันทีที่ถ่าย ในเมนูแสดงภาพ (เฟรมอาจไม่ปรากฏขึ้นหากช่วงเวลาห่างสั้นมาก) กล้องไม่สามารถแสดงภาพอื่นๆ ได้ในขณะที่แสดงเฟรมดังกล่าวบนหน้าจอ

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง ได้แก่:

 • ค่าความไวแสง (ISO) Hi 1 และ Hi 2
 • การถ่ายภาพด้วยแฟลช
 • การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน
 • ลดการกะพริบ

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ