ปรับการตั้งค่าความไวแสง (ISO) ของภาพถ่าย

ตัวเลือก คำอธิบาย
ค่าความไวแสง (ISO) สามารถเลือกการตั้งค่าได้จาก ISO 100 ถึง 51200, Hi 1 และ Hi 2 โหมด h และโหมด q ทั้งหมดยกเว้น 4 จะมีตัวเลือก อัตโนมัติ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ เมื่อค่าที่เลือกสำหรับ ค่าความไวแสง (ISO) ไม่ได้รับค่าแสงที่เหมาะสม ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีสำหรับควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติแบบละเอียด

  • ความไวแสงสูงสุด: เลือกขีดจำกัดบนสำหรับค่าความไวแสง (ISO) เพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้นมากเกินไป
  • ตั้งค่าความไวแสงสูงสุดด้วย c: เลือกขีดจำกัดบนสำหรับค่าความไวแสง (ISO) สำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้ชุดแฟลชเสริม
  • ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด: เลือกความไวชัตเตอร์ที่ต่ำกว่าค่าที่การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจะส่งผลเพื่อป้องกันไม่ให้มีแสงน้อยเกินไปในโหมด P และ A ช่วงตัวเลือกมีตั้งแต่ 1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที สามารถใช้ตัวเลือก อัตโนมัติ ได้ (0 “ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด” > “อัตโนมัติ”)

ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด” > “อัตโนมัติ

หากเลือก อัตโนมัติ สำหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ > ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ ตัวอย่างเช่น กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่เร็วอัตโนมัติเพื่อลดความพร่ามัวซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นกับเลนส์เทเลโฟโต้

สามารถปรับความไวชัตเตอร์อัตโนมัติอย่างละเอียดสำหรับค่าต่ำสุดให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้โดยการไฮไลท์ อัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม 2; การเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่เร็วเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วจะช่วยลดความพร่ามัว

ความไวชัตเตอร์อาจจะลดลงต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่เลือกไว้หากไม่สามารถใช้ค่าแสงที่ดีที่สุดที่ค่าความไวแสง (ISO) ที่เลือกไว้สำหรับ ความไวแสงสูงสุด

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ