V režimech P, S, A a M můžete stisknutím tlačítka R zobrazit při vyklopeném vestavěném blesku informace o blesku na obrazovce informací (0 Tlačítko R (fotografování s využitím hledáčku)). Zobrazované informace se liší v závislosti na režimu řízení záblesku.

TTL

1 Indikace připravenosti k záblesku
2 Zábleskový režim (řízení záblesku)
3 Zábleskové režimy
4 Korekce zábleskové expozice

Manuální zábleskový režim (0 Zábleskový režim (řízení záblesku))

1 Zábleskový režim (řízení záblesku)
2 Výkon záblesku

Stroboskopický záblesk. režim (0 Zábleskový režim (řízení záblesku))

1 Zábleskový režim (řízení záblesku)
2 Výkon záblesku
3 Počet odpálených záblesků (Záblesky)
Frekvence

Informace o blesku a nastavení fotoaparátu

Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu, času závěrky, clony a citlivosti ISO.

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Obrazovka informací zobrazuje zábleskový režim (řízení záblesku) následovně:

i-TTL
Manuální zábleskový režim
Stroboskopický záblesk. režim