Manuální zaostřování je k dispozici při použití objektivů, které nepodporují automatické zaostřování (objektivy NIKKOR s manuálním zaostřováním), a v případech, kdy automatické zaostřování neposkytuje očekávané výsledky (0 Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování).

Objektivy AF: Nastavte volič zaostřovacích režimů na objektivu (je-li dostupný) a volič zaostřovacích režimů na fotoaparátu do polohy M.

Volič zaostřovacích režimů

Objektivy AF

Objektivy AF nepoužívejte při nastavení voliče zaostřovacích režimů na objektivu do polohy M a nastavení voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu do polohy AF. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu nebo objektivu. Tento pokyn neplatí pro objektivy AF-S, které lze používat v režimu M bez nastavení voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu do polohy M.

Objektivy s manuálním zaostřováním: Zaostřete manuálně.

Chcete-li zaostřit manuálně, otáčejte zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud není objekt zaostřen. Expozici snímků lze provést kdykoli, tedy i v případě, kdy není zaostřeno.

Elektronický dálkoměr (fotografování s využitím hledáčku)

Indikaci zaostření v hledáčku lze použít pro kontrolu správného zaostření části objektu ve zvoleném zaostřovacím poli (je možné vybrat libovolné z 51 zaostřovacích polí). Po umístění objektu do vybraného zaostřovacího pole namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a otáčejte zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud se nezobrazí indikace zaostření (I). Mějte na paměti, že při fotografování objektů uvedených v kapitole „Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování“ (0 Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování) může v některých případech dojít k zobrazení indikace zaostření i v případě, že objekt není zaostřen; před expozicí snímku proto zkontrolujte zaostření v hledáčku. Informace o použití elektronického dálkoměru s volitelnými telekonvertory AF-S/AF-I viz kapitola „Telekonvertory AF-S/AF-I“ (0 Telekonvertory AF-S/AF-I).

Objektivy AF-P

Při použití objektivu AF-P (0 Kompatibilní objektivy s vestavěným CPU) v režimu manuálního zaostřování bliká indikace zaostření v hledáčku (nebo v režimu živého náhledu zaostřovací pole na monitoru) jako varování, že pokračující otáčení zaostřovacím kroužkem v současném směru nepovede k zaostření objektu.

Pozice obrazové roviny

Určujete-li vzdálenost mezi objektem a fotoaparátem, měřte ji od značky obrazové roviny (E) na těle fotoaparátu. Vzdálenost mezi dosedací plochou bajonetu a obrazovou rovinou je 46,5 mm.

46,5 mm

Značka obrazové roviny

Živý náhled

Stisknutím tlačítka X (T) zvětšíte obraz pro možnost přesného zaostření v režimu živého náhledu (0 Zvětšení obrazu v režimu živého náhledu).

Tlačítko X (T)