V režimech P, S, A a M určuje vámi zvolená předvolba Picture Control způsob zpracování snímků (v ostatních režimech fotoaparát vybírá předvolbu Picture Control automaticky).

Výběr předvolby Picture Control

Předvolbu Picture Control vyberte v závislosti na fotografovaném objektu nebo typu scény.

 1. Vyberte položku Předvolby Picture Control.

  V menu fotografování vyberte položku Předvolby Picture Control a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte předvolbu Picture Control.

  Vyberte předvolbu Picture Control a stiskněte tlačítko J.

Uživatelské předvolby Picture Control

Uživatelské předvolby Picture Control jsou vytvářeny úpravou existujících předvoleb Picture Control s pomocí položky Správa předv. Picture Control v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Správa předv. Picture Control, Správa předv. Picture Control). Uživatelské předvolby Picture Control lze uložit na paměťovou kartu, aby mohly být sdíleny s dalšími fotoaparáty stejného typu a s kompatibilním softwarem.

Indikace předvolby Picture Control

Aktuální předvolba Picture Control se zobrazuje na zobrazovači.

Obrazovka informací

Obrazovka režimu fotografování

Úprava parametrů předvoleb Picture Control

Existující předvolbu nebo uživatelskou předvolbu Picture Control (0 Uživatelské předvolby Picture Control) lze modifikovat tak, aby odpovídala motivu nebo tvůrčím záměrům uživatele. Pomocí možnosti Rychlé nastavení můžete zvolit vyváženou kombinaci nastavení nebo můžete manuálně upravit přímo jednotlivé volitelné parametry.

 1. Vyberte předvolbu Picture Control.

  Vyberte požadovanou předvolbu Picture Control ze seznamu předvoleb (0 Výběr předvolby Picture Control) a stiskněte tlačítko 2.

 2. Upravte nastavení.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný parametr a stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodnotu v krocích po 1, resp. vyberte otáčením pomocného příkazového voliče hodnotu v krocích po 0,25 (0 Parametry předvoleb Picture Control; dostupné možnosti se mění v závislosti na vybrané předvolbě Picture Control). Tento krok opakujte až do úpravy nastavení všech parametrů nebo vyberte předvolenou kombinaci nastavení výběrem možnosti Rychlé nastavení a stisknutím tlačítek 4 a 2. Výchozí nastavení lze obnovit stisknutím tlačítka O (Q).

 3. Stiskněte tlačítko J.

Úprava originálních předvoleb Picture Control

Předvolby Picture Control, u kterých byly modifikovány výchozí parametry, jsou označeny hvězdičkou („E“).

Parametry předvoleb Picture Control

Rychlé nastavení

Snižuje nebo zvyšuje účinek vybrané předvolby Picture Control (zruší se však všechny manuálně provedené úpravy jednotlivých parametrů). Tato možnost není dostupná pro uživatelské předvolby Picture Control (0 Uživatelské předvolby Picture Control).

Manuální nastavení

Předvolba Picture Control „n Automaticky“

Pokud je vybrána možnost n Automaticky v položce Předvolby Picture Control, lze upravit její nastavení v rozmezí A-2A+2. Otáčení pomocného příkazového voliče nemá žádný účinek.

„A“ (Automaticky)

Výsledky automatického doostření, nastavení zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev se mění v závislosti na expozici a umístění objektu ve snímku. Chcete-li dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, použijte objektivy typu G, E nebo D.

Přepínání mezi manuálním a automatickým nastavením

Stisknutím tlačítka X (T) můžete přepínat mezi manuálním a automatickým (A) nastavením doostření, zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev.

Předchozí nastavení

Symbol j pod zobrazením hodnoty v menu nastavení předvolby Picture Control indikuje předchozí použitou hodnotu pro nastavovaný parametr. Tuto indikaci lze použít jako vodítko při úpravách nastavení.

Filtrové efekty (pouze předvolba Monochromatické)

Volitelná nastavení v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na monochromatické snímky. K dispozici jsou následující filtrové efekty:

Možnost Popis
Y Žlutý Zvyšuje kontrast. Lze použít k snížení jasu oblohy u snímků krajin. Oranžový filtr produkuje vyšší kontrast než žlutý, červený filtr produkuje vyšší kontrast než oranžový.
O Oranžový
R Červený
G Zelený Změkčuje odstíny pleti. Lze použít pro portréty.

Tónování (pouze předvolba Monochromatické)

Stisknutím tlačítka 3 při aktivní možnosti Tónování se zobrazí volitelná nastavení sytosti barev. Stisknutím tlačítek 4 a 2 upravte nastavení sytosti barev. Nastavení sytosti barev není k dispozici při použití možnosti B&W (černobílé).