V níže uvedeném seznamu naleznete výchozí nastavení položek menu fotoaparátu.

Výchozí nastavení menu přehrávání

Položka Výchozí hodnota
Přehrávaná složka Všechny
Kontrola snímků Vypnuto
Po vymazání Zobrazit následující
Automatické otáčení snímků Zapnuto
Otočení na výšku Zapnuto
Prezentace
Statické snímky a videosek.
2 s

Výchozí nastavení menu fotografování

Položka Výchozí nastavení
Složka pro ukládání
D7500
100
Pojmenování souborů DSC
Řízení záblesku
TTL
Vypnuto
Volba obrazového pole DX (24×16)
Kvalita obrazu JPEG Normální
Velikost obrazu Velký (L)
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Bezeztrátově komprimov.
14 bitů
Nastavení citlivosti ISO
100
Vypnuto
Vyvážení bílé barvy Automaticky > Normálně
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Předvolby Picture Control Automaticky
Barevný prostor sRGB
Active D-Lighting Vypnuto
Redukce šumu pro dlouhé exp. Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO Normální
Korekce vinětace Normální
Automatická korekce zkreslení Vypnuto
Redukce blikání obrazu
Zakázat
Zapnuto
Dálkové ovládání (ML-L3) Vypnuto
Nastavení bracketingu Expoziční a zábleskový bracketing
Vícenásobná expozice *
Vypnuto
2
Průměr
Zapnuto
HDR (vysoký dynam. rozsah)
Vypnuto
Automaticky
Intervalové snímání Vypnuto
Nyní
1 minuta
0001×1
Vypnuto

Reset menu fotografování není k dispozici během fotografování.

Výchozí nastavení menu videosekvencí

Položka Výchozí hodnota
Pojmenování souborů DSC
Volba obrazového pole DX
Vel. obrazu/snímací frekv. 1920×1080; 60p
Kvalita videa Vysoká
Typ souboru videosekvence MOV
Nastavení citlivosti ISO
51200
Vypnuto
100
Vyvážení bílé barvy Stejné nast. jako pro fotogr.
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Předvolby Picture Control Stejné nast. jako pro fotogr.
Active D-Lighting Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO Normální
Redukce blikání obrazu Automaticky
Citlivost mikrofonu Automatická citlivost
Frekvenční charakteristika Široký rozsah frekvencí
Redukce hluku větru Vypnuto
Elektronická redukce vibrací Vypnuto
Časosběrné snímání Vypnuto
5 s
25 minut
Zapnuto

Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí

Položka Výchozí hodnota
a1 Volba priority v režimu AF-C Spuštění
a2 Volba priority v režimu AF-S Zaostření
a3 Sledování objektu s blokací 3 (normální)
a4 Počet zaostřovacích polí 51 polí
a5 Uložení polí podle orientace Vypnuto
a6 Aktivace zaostřování Spoušť/tlačítko AF-ON
a7 Přep. zaostř. polí dokola Nepřepínat dokola
a8 Možnosti zaostřovacích polí
Automaticky
Zapnuto
a9 Vestavěné pomocné světlo AF Zapnuto
a10 Man. zaostř. kroužek v r. AF Povolit
b1 Krok citlivosti ISO 1/3 EV
b2 Krok nastav. expozice (EV) 1/3 EV
b3 Snadná korekce expozice Vypnuto
b4 Měření Matrix Detekce tváří zapnutá
b5 Velikost zdůraz. středu ø 8 mm
b6 Jemné doladění expozice
0
0
0
0
c1 Tlačítko spouště jako AE-L Vypnuto
c2 Časovač pohotovost. režimu 6 s
c3 Samospoušť
10 s
1
0,5 s
c4 Zpožď. pro vypn. monitoru
10 s
1 min
4 s
4 s
10 min
c5 Aktivita dálk. ovlád. (ML-L3) 1 min
d1 Sním. frekvence v režimu CL 3 obr./s
d2 Max. počet snímků série 100
d3 Opožděné spuštění závěrky Vypnuto
d4 Závěrka s el. první lamelou Zakázat
d5 Pořadí čísel souborů Zapnuto
d6 Zobraz. mřížky v hledáčku Vypnuto
d7 Zobrazení citlivosti ISO Zobraz. počet zbýv. snímků
d8 Osvětlení LCD panelu Vypnuto
d9 Optická redukce vibrací Zapnuto
e1 Synchronizační čas pro práci s bleskem 1/250 s
e2 Čas záv. pro práci s bleskem 1/60 s
e3 Kor. exp. při použití blesku Celý snímek
e4 Automat. regulace citl. ISO pro M Objekt a pozadí
e5 Pořadí bracketingu Správná exp./podexp./přeexp.
f1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Virtuál. horizont v hledáčku
Žádná funkce
Žádná funkce
Volba obrazového pole
Exp. paměť/blok. zaostření
Žádná
Bracketing
Žádná
f2 Tlačítko OK
Výběr střed. zaostř. pole
Zapnout/vypnout náhled
Výběr střed. zaostř. pole
f3 Uživ. nastavení ovladačů

Korekce expozice: U

Čas závěrky/clona: U

Nastavení expozice: Vypnuto

Nastav. režimu autom. zaostř.: Vypnuto

Vypnuto
10 snímků
f4 Uvolnit tlač. a použít volič Ne
f5 Obrácení indikací
g1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Indexování
Indexování
Exp. paměť/blok. zaostření
Fotografování

Výchozí nastavení menu nastavení

Možnost Výchozí nastavení
Uložení uživatelských nastavení
Výchozí expoziční režim je P
Časové pásmo a datum
Vypnuto
Vypnuto
Jas monitoru
0
0
Vyvážení barev monitoru A-B: 0, G-M: 0
Obrazovka informací Automaticky
Autom. obrazovka informací Zapnuto
Autom. vypnutí obraz. inform. Zapnuto
Jemné doladění AF
Vypnuto
Čištění obrazového snímače
Čistit při zapnutí a vypnutí
Možnosti pípnutí
Vypnuto
2
Nízký
Ovládání dotykem
Povolit
Vlevo V Vpravo
Varovná indikace blesku Zapnuto
HDMI
Automaticky
Výstupní rozsah Automaticky
Velikost výstup. zobrazení 100 %
Zobr. info. v živém náhledu Zapnuto
Dva monitory Zapnuto
Data o poloze
Ne
Časovač pohotovost. režimu Povolit
Nast. hodiny pom. satel. Ano
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
Zapnuto
Párování
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR) Žádná funkce
Režim V letadle Zakázat
Odesílat do chytr. zař. (autom.) Vypnuto
Bluetooth
Zakázat
Zapnuto
Přenos pomocí Eye-Fi Povolit
Bez paměťové karty? Spuštění povoleno