U níže uvedených nastavení fotoaparátu lze současným stisknutím a podržením tlačítek W (Z) a E po dobu delší než dvě sekundy obnovit výchozí nastavení (tlačítka jsou označena zelenou tečkou). Během resetování nastavení se krátce vypne kontrolní panel.

Tlačítko W (Z)

Tlačítko E

Nastavení dostupná v menu fotografování

Možnost Výchozí nastavení
Kvalita obrazu JPEG Normální
Velikost obrazu Velký (L)
Nastavení citlivosti ISO
  Citlivost ISO P, S, A, M 100
Ostatní režimy Automaticky
Automatická regulace citlivosti ISO Vypnuto
Vyvážení bílé barvy Automaticky > Normálně
  Jemné vyvážení A-B: 0, G-M: 0
Nastavení předvoleb Picture Control 1 Nezměněno
HDR (vysoký dynam. rozsah) Vypnuto 2
Redukce blikání obrazu
  Nastavení redukce blikání obrazu Zakázat
Indikace redukce blikání obrazu Zapnuto
Dálkové ovládání (ML-L3) Vypnuto
Vícenásobná expozice Vypnuto 3
Intervalové snímání Vypnuto 4

Pouze aktuální předvolba Picture Control.

Nastavení úrovně funkce HDR není resetováno.

Pokud je aktuálně v činnosti vícenásobná expozice, fotografování se ukončí a kombinovaný snímek se vytvoří z doposud pořízených snímků vícenásobné expozice. Nastavení expozičního podílu a počtu snímků nejsou resetována.

Pokud aktuálně probíhá intervalové snímání, fotografování se ukončí. Datum spuštění, čas, interval mezi snímky, počet intervalů a snímků a vyrovnání expozice nejsou resetovány.

Nastavení dostupná v menu videosekvencí

Položka Výchozí hodnota
Nastavení citlivosti ISO
  Citlivost ISO (režim M) 100
Auto. regul. citl. ISO (režim M) Vypnuto
Nejvyšší citlivost 51200
Vyvážení bílé barvy Stejné nast. jako pro fotogr.
Funkce Active D-Lighting Vypnuto
Elektronická redukce vibrací Vypnuto

Další nastavení

Možnost Výchozí nastavení
Automatické zaostřování (hledáček)
  Režim automatického zaostřování
  % AF-S
Ostatní režimy AF-A
Režim činnosti zaostřovacích polí
  n, x, 0, 1, 2, 3 Jednotlivá zaostřovací pole
m, w Dynamická volba zaostřovacích polí (51 polí)
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d, e, ', u, P, S, A, M Automatická volba zaostřovacích polí
Automatické zaostřování (živý náhled)
  Režimy automatického zaostřování AF-S
Režim činnosti zaostřovacích polí
  m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M Velkoplošná zaostřovací pole
n, 0 Standardní zaostřovací pole
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z Zaostřování s detekcí tváří
Zaostřovací pole 1 Střední
Kontrola expozice Vypnuto
Motor. nast. clony multif. voličem Zakázat
Zobrazení nejvyšších jasů Vypnuto
Hlasitost sluchátek 15
Měření expozice Matrix
Expoziční paměť (trvalá) Vypnuto
Bracketing Vypnuto 2
Korekce zábleskové expozice Vypnuto
Korekce expozice Vypnuto
Zábleskový režim
  i, k, p, n, w, f, d, ' Automaticky
s Automatická aktivace blesku + redukce efektu červených očí
o Automatická aktivace blesku + synchronizace s dlouhými časy
0, P, S, A, M Vyjasňovací záblesk
e Vypnuto
Blokování zábleskové expozice Vypnuto
Flexibilní program Vypnuto
Opožděné spuštění závěrky Vypnuto

Pokud je nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí, zaostřovací pole se nezobrazují.

Počet snímků je resetován na nulu. Krok bracketingu je resetován na 1 EV (expoziční/zábleskový bracketing) nebo 1 (bracketing vyvážení bílé barvy). Pro druhý snímek ve dvousnímkovém programu bracketingu ADL je vybrána možnost nastavení funkce ADL Y Automaticky.