Vestavěný blesk lze použít nejen za nedostatečné hladiny okolního osvětlení, ale rovněž pro vyjasnění stínů a objektů v protisvětle nebo pro přidání světel do očí fotografovaného objektu.

Viz také

Informace o použití volitelných blesků viz „Volitelné blesky“ (0 Volitelné blesky).

Režimy s automatickým vyklopením blesku do pracovní polohy

V režimech i, k, p, n, o, s, w, f, d, e a ' se vestavěný blesk automaticky vyklopí do pracovní polohy a podle potřeby odpaluje záblesky.

 1. Vyberte zábleskový režim.

  Stiskněte a držte tlačítko M (Y) a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se nezobrazí požadovaný zábleskový režim.

  Tlačítko M (Y)

  Hlavní příkazový volič

  Živý náhled

  V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.

 2. Exponujte.

  Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se v případě potřeby vyklopí blesk do pracovní polohy a při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Pokud nedojde k automatickému vyklopení blesku, nepokoušejte se jej vyklopit rukou. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození blesku.

Zábleskové režimy

K dispozici jsou následující zábleskové režimy:

Režimy s manuálním vyklopením blesku do pracovní polohy

V režimech P, S, A, M a 0 je třeba vyklopit blesk do pracovní polohy manuálně. Pokud blesk není vyklopený do pracovní polohy, nepracuje.

 1. Vyklopte blesk.

  Stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte blesk. Mějte na paměti, že pokud je blesk vypnutý nebo pokud je nasazený volitelný externí blesk, vestavěný blesk se nevyklopí do pracovní polohy; pokračujte krokem 2.

  Tlačítko M (Y)

 2. Vyberte zábleskový režim (pouze režimy P, S, A a M).

  Stiskněte a držte tlačítko M (Y) a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se nezobrazí požadovaný zábleskový režim.

  Tlačítko M (Y)

  Hlavní příkazový volič

 3. Exponujte.

  Je-li vybrána jiná možnost než j, dojde k odpálení záblesku při každé expozici snímku.

Zábleskové režimy

K dispozici jsou následující zábleskové režimy:

Sklopení vestavěného blesku do transportní polohy

Chcete-li šetřit energii v době, kdy blesk nepoužíváte, stiskněte blesk jemně dolů, až zaklapne do aretované transportní polohy.

Vestavěný blesk

Abyste zamezili vinětaci, sejměte sluneční clonu objektivu. Nejkratší pracovní vzdálenost blesku je přibližně 0,6 m a blesk nelze použít v makrorozsahu objektivů se zoomem a funkcí makro. Používejte objektivy o ohniskové vzdálenosti od 16 mm do 300 mm; pokud se blesk použije s objektivy o ohniskové vzdálenosti pod 16 mm, může dojít k úbytku osvětlení na okrajích obrazového pole. i-TTL řízení záblesku je k dispozici v rozsahu citlivostí ISO 100 až 12 800; u hodnot nad 12 800 se nemusí v některých pracovních vzdálenostech a při některých hodnotách clony dosáhnout očekávaných výsledků.

Při použití blesku v režimech sériového snímání (0 Volba snímacího režimu) se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí pouze jeden snímek.

Po expozici několika snímků s bleskem po sobě může dojít ke krátkodobému zablokování spuštění závěrky z důvodu ochrany výbojky blesku. Blesk lze znovu použít po krátké prodlevě.

Časy závěrky dostupné v kombinaci s vestavěným bleskem

V kombinaci s vestavěným bleskem jsou k dispozici následující časy závěrky.

Režimy Čas závěrky
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 s
k 1/250–1/30 s
o 1/250–1 s
S * 1/250–30 s
M * 1/250–30 s, A, %

Časy závěrky až do 1/8 000 s jsou k dispozici v kombinaci s volitelnými blesky s podporou automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku při použití možnosti 1/320 s (Auto FP) nebo 1/250 s (Auto FP) v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 Synchroniz. čas pro blesk). Při výběru možnosti 1/320 s (Auto FP) jsou v kombinaci s vestavěným bleskem k dispozici časy závěrky až do 1/320 s.