V režimech P, S, A a M můžete stisknutím tlačítka R zobrazit informace o blesku na obrazovce informací fotoaparátu, pokud platí libovolné z následujících předpokladů:

  • Do sáněk pro upevnění příslušenství je nasazen blesk SB-500, SB-400 nebo SB-300
  • Používá se dálkové ovládání WR-R10 k ovládání blesku SB-5000 prostřednictvím rádiového AWL
  • Vestavěný blesk je vyklopený do pracovní polohy pro dálkově ovládanou zábleskovou fotografii

Zobrazované informace se liší v závislosti na režimu řízení záblesku (zábleskovém režimu).

TTL

1 Indikace připravenosti k záblesku
2 Symbol osvětlení nepřímým zábleskem (zobrazuje se při vyklopení hlavy blesku)
3 Varování úhlu záblesku (zobrazuje se, pokud je úhel osvětlení nevyhovující)
4

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace FP

5 Zábleskové režimy
6 Korekce zábleskové expozice

Manuální zábleskový režim

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace FP

2 Výkon záblesku

Skupina blesků

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2 Dálkové ovládání blesků
3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
4

Řízení záblesku pro skupinu blesků 2, 3

Režim řízení záblesku pro skupinu blesků

Výkon záblesku/korekce zábleskové expozice

5 Kanál 2
6 Režim propojení

Zobrazuje se v rádiovém AWL, když jsou všechny blesky připraveny k záblesku.

Optické AWL je indikováno symbolem Y, rádiové AWL symbolem Z a společné optické a rádiové AWL symboly Y a Z.

Při použití společného optického a rádiového AWL se zobrazují symboly pro každou skupinu.

Informace o blesku a nastavení fotoaparátu

Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu, času závěrky, clony a citlivosti ISO.

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Obrazovka informací zobrazuje zábleskový režim volitelných blesků nasazených do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu následovně:

  Standardní synchronizace blesku Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku (0 e1: Synchroniz. čas pro blesk)
i-TTL
Režim Auto aperture (qA)
Automatický zábleskový režim (A)
Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti (GN)
Manuální zábleskový režim
Stroboskopický záblesk. režim
Pokrokové bezdrátové osvětlení