Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů a otočte voličem snímacích režimů takovým způsobem, aby se požadované nastavení vyrovnalo se značkou.

Značka

Průměrná snímací frekvence při použití baterie EN-EL15a, kontinuálního zaostřování, manuálního expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/250 s nebo kratšího, zbývajících nastavení (resp. v případě režimu Cl, zbývajících nastavení kromě uživatelské funkce d1) na výchozích hodnotách a při zbývajícím volném místu ve vyrovnávací paměti. Uváděné hodnoty nemusí být za určitých podmínek k dispozici. Snímací frekvence může poklesnout při vysokých citlivostech ISO (Hi 0,3 – Hi 5), při extrémně velkých zacloněních (vysokých clonových číslech) nebo dlouhých časech závěrky, při zapnutí redukce vibrací (dostupné u objektivů VR) nebo automatické regulace citlivosti ISO (0 Automatická regulace citlivosti ISO), při použití určitých objektivů, při nízké kapacitě baterie nebo v případě detekce blikání při povolené redukci blikání obrazu v menu fotografování (0 Redukce blikání obrazu). Při použití blesku se pořídí pouze jeden snímek.

Vyrovnávací paměť

Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení snímků, která umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou kartu. Po zaplnění vyrovnávací paměti se sníží snímací frekvence (tAA).

Během stisknutí tlačítka spouště se v místě indikace počtu zbývajících snímků zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při současném nastavení uložit do vyrovnávací paměti.

Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové karty může trvat uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete fotoaparát v okamžiku, kdy ve vyrovnávací paměti zbývají data, nevypne se napájení až do uložení všech snímků z vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku, kdy jsou ve vyrovnávací paměti přítomné snímky, zablokuje se závěrka a snímky se uloží na paměťovou kartu.

Živý náhled

Použije-li se režim sériového snímání v režimu živého náhledu, zobrazují se během stisknutí tlačítka spouště snímky namísto aktuálního záběru objektivu.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě maximálního počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz A > Uživatelská funkce d2 (Max. počet snímků série, 0 Max. počet snímků série).
  • Počet snímků, které lze zhotovit v jedné sérii, viz „Kapacita paměťové karty“ (0 Kapacita paměťových karet).