Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li vymazat více vybraných snímků, všechny snímky pořízené k vybranému datu nebo všechny snímky v aktuální přehrávané složce, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Jakmile jsou snímky vymazány, již je nelze obnovit. Mějte na paměti, že chráněné a skryté snímky nelze vymazat.

Během přehrávání

Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q).

 1. Stiskněte tlačítko O (Q).

  Zobrazí se dialog pro potvrzení.

  Tlačítko O (Q)

 2. Znovu stiskněte tlačítko O (Q).

  Chcete-li vymazat snímek, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.

  Tlačítko O (Q)

Přehrávání podle kalendáře

Při přehrávání podle kalendáře můžete vymazat všechny snímky pořízené k vybranému datu výběrem data v seznamu dat a stisknutím tlačítka O (Q) (0 Přehrávání podle kalendáře).

Viz také

Informace o volbě snímku zobrazovaného po vymazání snímku viz K > Po vymazání (0 Po vymazání).

Menu přehrávání

Položka Mazání snímků v menu přehrávání obsahuje následující možnosti. Mějte na paměti, že v závislosti na počtu snímků může vymazání snímků trvat určitou dobu.

Vybrané: Vymazání vybraných snímků

 1. Vyberte snímky.

  Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek a stisknutím tlačítka W (Z) potvrďte nebo zrušte výběr. Vybrané snímky jsou označeny symbolem O (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T). Opakováním postupu vyberte další požadované snímky.

  Tlačítko W (Z)

 2. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.

Vybrat datum: Vymazání snímků pořízených k vybranému datu

 1. Vyberte data.

  Chcete-li vybrat všechny snímky pořízené k vybranému datu, vyberte datum a stiskněte tlačítko 2. Vybraná data jsou označena symbolem M. Opakováním postupu vyberte podle potřeby další data; výběr data zrušíte jeho opakovaným výběrem a stisknutím tlačítka 2.

 2. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.