Pro dálkově ovládané zábleskové osvětlení zahrnující opticky i rádiově řízené blesky vyklopte vestavěný blesk do pracovní polohy, připojte bezdrátové dálkové ovládání WR-R10 a navažte bezdrátové spojení mezi dálkovým ovládáním WR-R10 a veškerými rádiově řízenými blesky (0 Navázání bezdrátového spojení).

V menu fotografování vyberte možnost Optické/rádiové AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků a proveďte konfiguraci vestavěného blesku a blesků Remote pomocí položky Řízení záblesku > Možnosti skupin blesků. Umístěte opticky řízené blesky do skupiny A nebo B.

V položce Možnosti skupin blesků umístěte pomocí tlačítek 1 a 3 rádiově řízené blesky do skupiny D, E nebo F.

Stav rádiově řízených blesků lze zobrazit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk.