Samospoušť lze použít k potlačení chvění fotoaparátu nebo k pořizování autoportrétů.

 1. Vyberte režim samospouště.

  Stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů a otočte volič snímacích režimů do polohy E.

  Volič snímacích režimů

 2. Vytvořte kompozici snímku a zaostřete.

  Samospoušť nelze použít, pokud fotoaparát není schopen zaostřit v režimu jednorázového zaostření, resp. v dalších situacích znemožňujících spuštění závěrky.

 3. Spusťte samospoušť.

  Stisknutím tlačítka spouště až na doraz spusťte samospoušť. Kontrolka samospouště začne blikat. Dvě sekundy před expozicí snímku přestane kontrolka samospouště blikat. Ke spuštění závěrky dojde po uplynutí přibližně deseti sekund od spuštění samospouště.

Chcete-li vypnout samospoušť ještě před expozicí snímku, otočte volič snímacích režimů do jiné polohy.

Zakryjte hledáček

Při fotografování bez pozorování obrazu v hledáčku sejměte z hledáčku gumovou očnici () a vyobrazeným způsobem nasaďte dodávanou krytku okuláru hledáčku (). Zabráníte tak ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku. Při snímání gumové očnice držte fotoaparát pevně.

Gumová očnice

Krytka okuláru hledáčku

Použití vestavěného blesku

Před fotografováním s bleskem v režimech vyžadujících manuální vyklopení blesku stiskněte tlačítko M (Y) pro vyklopení blesku do pracovní polohy a vyčkejte zobrazení indikace připravenosti k záblesku (M) (0 Režimy s manuálním vyklopením blesku do pracovní polohy). Dojde-li k vyklopení blesku v okamžiku, kdy probíhá odpočítávání samospouště, fotografování se přeruší. Mějte na paměti, že pokud je používán blesk, pořídí se bez ohledu na počet snímků zvolených v uživatelské funkci c3 (Samospoušť; 0 Samospoušť) pouze jeden snímek.

Viz také

Informace:

 • Informace o výběru délky běhu samospouště, počtu pořízených snímků a intervalu mezi snímky viz A > Uživatelská funkce c3 (Samospoušť; 0 Samospoušť).
 • Pípnutí vydávané fotoaparátem při použití samospouště viz B > Možnosti pípnutí (0 Možnosti pípnutí).